Nyheter

Stadsarkitekt lämnar jobbet

I våras fälldes stadsarkitekten i Melleruds kommun för tjänstefel av tingsrätten. Nu har han lämnat sitt jobb med omedelbar verkan.

Stadsarkitekten och sju politiker i bygg- och miljönämnden i Melleruds kommun dömdes i maj till dagsböter efter att ha utfärdat olagliga bygglov för nästan 50 sjöbodar.

Nu är det klart att stadsarkitekten slutar med omedelbar verkan med nästan 300 000 kronor i avgångsnederlag.

— Vi har gjort en överrenskommelse med honom och facket. Mot bakgrund av vad som hänt är det bäst att han slutar med omedelbar verkan, säger Robert Svensson (C), kommunalråd i Mellerud.

Efter tingsrättens beslut har både åklagaren och samtliga dömda utom en politiker överklagat domen till hovrätten. De dömda yrkar på att hovrätten ska fria dem. Åklagaren anser att bötesnivån var för låg i tingsrättens dom.

Varför väntar ni inte med en uppgörelse tills fallet eventuellt har beviljats och avgjorts i hovrätten?

— Som det är nu har Länsstyrelsen omyndigförklarat kommunen i byggrelaterade frågor. Vi får inte utfärda bygglov. Därför måste vi starta om, säger Robert Svensson.

I nuläget sitter det i bygg- och miljönämnden bara kvar en av de sju politiker som fälldes av tingsrätten i våras. Robert Svensson tillägger att den sista kvarvarande politikern kommer att bytas ut efter valet.

Vad har hänt med sjöbodarna?

— Detaljplanen vunnit laga kraft så nu är de inte längre sjöbodar utan fritidshus. 16 av fritidshusen kommer att flyttas till en ny båthamn som vi ska bygga. När det är klart om kanske två år hoppas kommunen på att kunna sälja dessa, säger Robert Svensson.

Bodarna, eller fritidshusen, står kvar, nu lagliga. Ska det tolkas som att det är okej att strunta i lagstiftningen?

— Nej, det här är en resa som jag aldrig vill göra igen, säger han.

Enligt kommunens beräkningar kommer notan för de felaktiga byggloven att landa på 9 eller 10 miljoner kronor.

 

Av: Stefan Nordberg