Nyheter

Stadsflytten bingo för byggbolagen

Kiruna stad ska flyttas. Byggbolagen gnuggar händerna – men oroas av personalbristen. – Det kommer nog att bli ganska hett här, säger Peter Johansson på NCC.

En bit utanför Kiruna pågår markarbeten för den nya järnvägen. Grävmaskiner och vältar bearbetar ytskikten bland låga lövfria björkar. I fjärran ståtar Kebnemassivet med snötäckta toppar. Det är här som Kiruna stadsflytt är synlig för blotta ögat. LKAB:s gruvbrytning äter sig allt längre in under Kiruna stad, varje år kommer sprickorna ungefär 30 meter närmare bostäder, vägar och byggnader. Därför har kommunen beslutat att delar av staden ska flyttas. NCC Construction är ett av företagen som redan har fått flyttuppdrag, både i samband med järnvägsbygget och dragningen av nytt vatten- och avloppssystem. Hittills har flytten gett NCC kontrakt för 170 miljoner kronor. – Och det är bara en viskning av den totala flytten, säger Peter Johansson, NCC Constructions affärschef för Norra Norrbotten. NCC bedömer att byggvolymen i Kiruna kommer att omfatta jobb för 2,5 miljarder kronor under de närmaste tre åren. Då ingår både flyttuppdrag och gruvjobb. Och av den summan hoppas NCC kunna lägga beslag på en fjärdedel. Men mycket är fortfarande oklart med stadsflytten. Kommunledningen har enats om att Kirunas centrum ska flyttas österut. Men dessförinnan förordade kommunen en flytt i nordvästlig riktning. Nu råder en stor osäkerhet bland Kirunaborna om vart flytten egentligen ska gå. Peter Johansson tycker att planeringen är alldeles för sen. – Markfrågor ska lösas och planprocessen har inte startat än. Det känns lite bedrövligt. Jag tror att det kommer att bli ett otroligt bekymmer att lösa boendet för folk i Kiruna. Det kommer att bli akut, säger han. Ett annat problem är personalrekryteringen. Flera lokala företag i byggbranschen har redan problem att få tag i folk. Peter Johansson skulle på stående fot kunna anställa fyra platschefer och fyra arbetsledare. Och ramlar ett enda stort gruvprojekt in behöver han mellan 50 och 80 personer direkt. Maskinuthyrningsföretaget Kauppi Entreprenad behöver anställa sex personer. Och fanns det bara fler chaufförer att anställa skulle företaget kunna ta fler uppdrag i samband med flytten. – Det är det som är nålsögat, att få hit folk till Kiruna. Det finns inga arbetslösa nästan, inga chaufförer i alla fall. Vi får beställningar varje dag, men maskinerna räcker inte till, säger Dan Kauppi, en av delägarna. Kommunen hoppas inom kort kunna presentera vilka byggvolymer stadsflytten kommer att leda till inom de närmaste 10, 20 och 30 åren. – Det hoppas vi ska starta ett intresse så att vi får in många nya aktörer, säger Christer Vinsa, kommunens projektledare för stadsomvandlingen. Christer Vinsa tror inte att byggbranschen har förstått hur mycket jobb som är på gång i Norrbottens län, bland annat med stadsflytt i Kiruna, Pajala och Gällivare. – Byggbranschen borde snegla upp här i Malmfälten. Det blir stadsomvandling på tre orter och det finns planer på att öppna kopparbrytning i Kiruna också. Det är mycket rock and roll som kommer att hända nu i närtid, säger Christer Vinsa. Men några bolag har förstått. De finska bolagen Destia och Lemminkainen har verksamhet i Kiruna, och konsultbolagen WSP, Sweco och Tyréns har etablerat sig här under de senaste åren. Peter Johansson, som själv är Kirunabo, tycker att det är spännande att vara med om stadsflytten. När vi vandrar runt i Kiruna ringer en politiker från Gällivare och vill ha Peter Johanssons hjälp med exploateringen i samband med deras stadsflytt. – Det är kul, man blir inblandad i väldigt mycket och får frågor från både politiker och tjänstemän. Alla sitter inte inne med ren byggkunskap. Och den rådgivningen ställer man gärna upp på, det är inget jag tar betalt för. Det är inte så stora städer, så man lär ju känna folk. Och det kanske blir affärer längre fram, säger Peter Johansson. LKAB:s gruvområde ligger i utkanten av Kiruna. Industribyggnader och gråbergshögar breder ut sig intill det mörka, terrasserade berget. Den här gråkalla tisdagen märks brytningsarbetet bara genom fordonstransporter och rykande skorstenar. Men nattetid händer det att Kirunaborna vaknar av sprängsalvorna som skakar staden. Att staden makar på sig för gruvans skull tycker Peter Johansson är helt rätt. – Jag tror att 3 000 är anställda vid gruvan, sen är det ytterligare 5 000-10 000 som är beroende av gruvan som leverantörer och underleverantörer, säger han.

Peter Johansson

Ålder: 45 år.
Yrke: NCC Constructions affärschef för Norra Norrbotten.
Bor: I villa i Kiruna.
Familj: Sambo och två barn.
Utbildning: Verkstadsteknisk utbildning samt yrkesteknisk högskola.
Dold talang: – Jag har sifferminne.

Kirunas stadsflytt

– Hittills har vatten- och avloppssystem samt kraftledningar dragits om. Några hus har ännu inte flyttats.
– De flesta bostadshus kommer sannolikt att rivas och nya bostadsområden i stället byggas på nya ställen. Men några kulturbyggnader kommer att flyttas. Detta måste ske inom de närmaste tre åren.
– I ett planförslag har kommunen föreslagit att åtta av 25 kulturbyggnader närmast gruvan ska flyttas. Det gäller bland annat stadshuset, Hjalmar Lundbohmsgården och järnvägsstationen. De övriga, till exempel Bolagshotellet och Järnvägshotellet, vill kommunen riva.
– Stadsflytten kommer att kosta flera miljarder kronor. LKAB kommer att stå för den större delen av kostnaden.
– Hur länge flytten kommer att pågå är oklart. n Hittills har vatten- och avloppssystem samt kraftledningar dragits om. Några hus har ännu inte flyttats.
– De flesta bostadshus kommer sannolikt att rivas och nya bostadsområden i stället byggas på nya ställen. Men några kulturbyggnader kommer att flyttas. Detta måste ske inom de närmaste tre åren.
– I ett planförslag har kommunen föreslagit att åtta av 25 kulturbyggnader närmast gruvan ska flyttas. Det gäller bland annat stadshuset, Hjalmar Lundbohmsgården och järnvägsstationen. De övriga, till exempel Bolagshotellet och Järnvägshotellet, vill kommunen riva.
– Stadsflytten kommer att kosta flera miljarder kronor. LKAB kommer att stå för den större delen av kostnaden.
– Hur länge flytten kommer att pågå är oklart.