Nyheter

Stadshotellet i Varberg bygger ut på taket

En tillbyggnad i två plan med orangeri, bar och en takterrass planeras på Stadshotellet i Varberg.

 Varbergs Fastigheter har gett byggföretaget MVB i uppdrag att genomföra nästa stora förändring på det anrika Stadshotellet, en tillbyggnad i två plan med orangeri, bar och en takterrass.

Stadshotellet invigdes 1902 och från början fanns även en rad andra verksamheter i fastigheten bland annat butiker, ett tryckeri och stadens brandkår.

Just nu pågår planering och projektering och det är MVB som har fått uppdraget.
– Fastigheten är en av Varbergs mest kända byggnader och vi tackar för det förtroendet vi har fått av Varbergs Fastigheter. Det är ett spännande projekt som har sina utmaningar men där vår kompetens och erfarenhet kommer till sin fulla rätt, säger Mattias Kågeby, regionchef på MVB Astor Bygg.

 Hotellet är idag den enda verksamheten i huset som funnits sedan start. Fastigheten har genomgått flera renoveringar under årens lopp men många av originaldetaljerna har bevarats, till exempel det utsmyckade trapphuset i nyrenässans och jugend. 

–Utmaningen är dels hela logistiken på plats, det vill säga att få plats med byggkran med mera när läget är så centralt, och dels att hotell- och spaverksamheten kommer att vara igång under hela projekten. Det kommer därför krävas mycket noggrann planering och stor hänsyn. Hotellet är en gammal fin byggnad vilket också kräver respekt och stor försiktighet i byggskedet.  

 
Utvecklingen av fastigheten kommer att ge hotellet större ytor för sin verksamhet. Taket kommer att rivas och ett orangeri i två plan kommer att uppföras med en tillhörande takterrass på en sammanlagd yta av 680 kvm. Tillbyggnaden medför att befintliga hissar och trapphus förlängs för att nå upp till den nya delen. 

Hotellet drivs sedan 1994 av Anna Riis och Lars-Olov Oskarsson som bland annat lanserade hotellets spa 2001.
Hela projektet kommer att ske under pågående hotell- och spa verksamhet och kräver därför noggrann planering för att inte störa boende och spagäster.

Rivningsarbetet beräknas påbörjas under februari med byggstart i mitten av april. Den nya hotelldelen förväntas vara klar under våren 2022.

 


Av: Annika Rådlund Källa och illustration: MVB
Foto: Varberg stadshotell