Nyheter

Stadsnära arbetsplatser tar form i Uppsala

En ny stadsdel fram med nära koppling till Uppsalas centrala delar. Foto: Uppsala Kommun

Främre Boländerna ska utvecklas till en del av innerstaden i Uppsala. Området kommer att ge plats åt 11 000 centralt belägna arbets- och mötesplatser. Med kontor, handel, hotell, företag och industrier växer en ny stadsdel fram med nära koppling till stans centrala delar.

Plan- och byggnadsnämnden har nu beslutat att påbörja detaljplanering av främre Boländerna etapp 1. Etapp 1 omfattar området som huvudsakligen sträcker sig längs Säbygatan och runt parkerna Märsta- och Knivstaplan. Det blir inledningen till det större omvandlingsarbete, som kommunen tog beslut om 2018 med ett strukturprogram för hela främre Boländerna.

– Med sitt läge intill Resecentrum har främre Boländerna fått en alltmer central placering i staden vilket skapar mycket goda förutsättningar för nya etableringar. Det är avgörande för att vi nu ska kunna koppla samman stadens centrala delar och utöka Uppsalas innerstad, säger Ylva Stadell (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden. 

Beslut om antagande av planen beräknas ske första kvartalet 2021.

/Redaktionen