Nyheter

Stadsodling är stekhett

Ett växthus i köket. Illustration: Semrén & Månsson.

Enligt ny forskning finns det ett stort intresse för odling under tak.
Och det är inte bara boende som är intresserade, utan även grupper som byggföretag, mäklare, möbel- och vitvarutillverkare och politiker.

I projektet Det kretsloppsanpassade växthuset som bostadskomplement har forskare, konsulter och studenter under 2013 utvecklat, testat och utvärderat olika lösningar för att odla under tak i eller nära bostaden.
De har odlat i en lott på ett takväxthus, på en rund odlingsbalkong eller i kök- eller vardagsrum med hjälp av en fisk- och grönsaksmöbel, en odlingsvägg en odlingstavla eller en odlingslampa.
– Fokus har varit att odla sådant som går att äta, säger Annika Carlsson-Kanyama, projektledare och docent vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan.
Projektet, som finansierats av Delegationen för hållbara städer, hade också som syfte att ta fram förslag på prototyper för hur odling under tak kan se ut med tanke på att det i staden både finns gott om restvärme som skulle kunna utnyttjas för odling samt gott om redan uppvärmda utrymmen där grönsaker och fisk skulle kunna odlas och födas upp i liten skala.
I en visningslägenhet på KTH har alla varianter byggts upp och testats och inbjudna har sedan kommit dit för att se hur det fungerat.
Som en del av forskningsarbetet genomfördes också enkäter och intervjuer och det visade sig att det finns ett stort intresse för stadsodling inomhus.
– Uppfattningen är att odling inomhus är en spännande idé som kan komma på bred front inom en tioårsperiod. IKEA läste till exempel om forskningen i medierna, och kom och besökte oss. De är på gång att ta fram nya möbler för ändamålet. Electrolux har också visat ett intresse för vårt arbete. I deras fall handlar det om vitvaror som erbjuder de boende möjligheter att odla på framsidan av exempelvis kylskåp, säger Annika Carlsson-Kanyama.
När det gäller storleken på den egna odlingsytan i ett takväxthus så utgick man i projektet från tio kvadratmeter.
– Det blir lite som en kolonilott på taket.  Idén är att man ska kunna odla året om eftersom växthuset värms av restvärme från fjärrvärmevattnet. Då blir växthuset också som en uteplats och samlingspunkt för de som bor där, säger Annika Carlsson-Kanyama.
Vid diskussioner med olika byggbolag framkom det att det viktigaste för dem är att det finns alternativa användningsområden för växthus som för tillfället inte används för odling.
– Vi har även undersökt läget, och växthus på tak innebär inte särskilt mycket extra belastning för takkonstruktionen. Vi har sökt forskningspengar från Vinnova för att bygga takväxthus i ett miljonprogramsområde i Botkyrka. En del av de här husen i området är faktiskt redan anpassade för två extravåningar, så det är inga problem med takväxthus där, säger Annika Carlsson-Kanyama.
Bland de mer konkreta och fysiska resultaten av forskningen återfinns en vattenkyld LED-lampa samt skisser och kostnadsförslag på en odlingsbänk.
– Det roligaste med denna forskning är framför allt att vi fick igång en fisk- och grönsaksmöbel som fungerar i ett kök. Tomaterna växte, liksom fiskarna. Sedan finns det naturligtvis en del kvar att göra, säger Annika Carlsson-Kanyama.