Nyheter

Stålbad för byggsektorn i Göteborgsregionen

Det blir tufft för byggmarknaden i Göteborgsregionen framöver. Bygginvesteringarna bedöms minska med tio procent nästa år, enligt Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturprognos.

I riket i övrigt väntas bygginvesteringarna att öka med en procent nästa år. Varför Göteborgsregionen väntas gå så pass mycket sämre kan Andreas Brendinger, regionchef för Sveriges Byggindustrier väst, inte riktigt svara på.

– Egentligen är jag förvånad att Malmö och Stockholm inte viker mer. Men en förklaring jag kan tänka mig är att vi har en annan typ av näringsliv, baserat på tung industri. När det inte är tillväxt där drabbar det resterande näring, säger han.

Det stora varslet från Volvo väntas leda till fler varsel hos underleverantörer. Det kommer att påverka bostadsproduktionen på så sätt att bostadsbehovet i närheten av Volvoproduktionen minskar, tror Andreas Brendinger. Flera av underleverantörerna har valt att flytta sin produktion för att vara nära Volvo, men den flyttrenden kommer nu att avta.

– Om underleverantörer lägger ner drabbas hela fordonsklustret. Och byggsektorn är beroende av tillväxt i övriga samhället, säger Andreas Brendinger.

Bostadsmarknaden väntas minska med mellan 35 och 40 procent i Göteborgsregionen under nästa år, och nedgången märks redan av.

– Hushållen är försiktiga och bankerna lånar inte ut pengar i den usträckning som byggarna skulle vilja, säger Andreas Brendinger.

Men Andreas Brendinger ser även något positivt i lågkonjunkturen:

– Det kan leda till att lycksökare lämnar branschen och att branschen rensas upp från svartarbete och oönskade organisationer, säger han.

Det offentliga anläggningsbyggandet är den enda delmarknaden som förväntas växa under nästa år enligt Sveriges Byggindustrier.