Nyheter

Stålbalkar rasade på bygge

Plötsligt rasade två stora stålbalkar rasade ner vid Botryggs bygge i Hammarby sjöstad. Stålbalkarna lossnade från en kran och föll sju våningar ner.

Enbart en brygga skadades av stålbalkarna.
— De föll i vattnet och inte på land. Detta på grund av att kranarbetet sköttes enligt skyddsföreskrifterna, säger Michael Cocozza, vd för beställaren Botrygg.

Men Tomas Kullberg, regionalt skyddsombud på Byggettan, har länge haft ögonen på bolaget. Han besökte den aktuella arbetsplatsen för bara någon månad sedan och är inte förvånad över incidenten. Han pekar på brister i utbildning bland dem som utför uppdragen som en möjlig orsak.

— I det här fallet hade man kopplat en tvådelad järnbalk utan att ha förankrat den på rätt sätt, säger han.
Under sitt arbetsplatsbesök såg han även hur byggjobbarna gick på taket med selar och spikade takstolar och brädade in – utan att det fanns någon ställning runt om.
— Sådana jobb gör man inte med sele. Det ska vara skyddsräcke eller ställning runt om, säger Tomas Kullberg.

Botrygg menar att detta är helt felaktigt. Michael Cocozza, slår tillbaka kritiken från facket. Han upplever att Byggnads smutskastar bolaget och att det redan bedrivs ett seriöst, förebyggande arbetsmiljöarbete med regelbundna skyddsronder. Kritiken bottnar i själva verket i att bolaget anlitar utländsk arbetskraft, hävdar han.

— Det gagnar inte skyddsarbetet att Byggnads och dess medlemmar använder arbetsmiljöfrågorna som ett slagträ i konkurrensen mellan svenska och utländska byggföretag. När jag gör en jämförelse mellan Kormal och JM:s bygge som ligger intill varandra är de likvärdiga vad avser skyddsarbetet, säger Michael Cocozza.

Enligt honom hade Tomas Kullberg inte några anmärkningar mot skyddsarbetet vid sitt arbetsplatsbesök. Han ska till och med ha givit företaget beröm.
— Han sa inget om fallskydd då och vi jobbar konsekvent med sådana. Sedan kan någon göra något enstaka fel, säger Michael Cocozza.

Tomas Kullberg har en annan minnesbild av vad som sades vid tillfället.
— Bolaget har även haft en del jobb nere på Hornbergs Strand. Det har blivit mycket bättre jämfört med hur det var på det bygget. Men man har ändå inte klarat av att följa lagstiftningen fullt ut. Det är en bit kvar, säger han.

Och fortsätter:
— Om det handlar svenska eller utländska bolag är ganska oväsentligt för oss. Alla ska jobba under samma premisser. Målet ska i alla fall vara att alla ska ta sig hem hela och rena varje dag, säger Tomas Kullberg.