Nyheter

Stålbro svetsas ihop på plats

Trafikverkets projektledare, Åse Wallin, förevisar bropelarna till den nya Skurubron. Bild: Samuel Karlsson

För över hundra år sedan byggdes den första bron över Skurusundet i en för sin tid revolutionerande betongkonstruktion. Nu håller den på att ersättas av en toppmodern skapelse i stål. – Den här bron monteras ihop på plats med många mindre brodelar, som är ett litet ovanligare sätt att bygga, säger Åse Wallin, Trafikverkets projektledare.

Trafiken susar förbi i ett intensivt flöde intill byggarbetsplatsen där den nya Skurubron börjar ta form. Den gamla bron har länge varit en flaskhals för alla som vill ta sig till och från Värmdö. Varje dag räknar man med 65 000 passager över bron. Det behövs inte mycket för att köerna ska växa sig långa.
– Syftet med den nya bron är att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Nacka och Värmdö kommuner växer och vi behöver förstärka kapaciteten. Det har varit en lång planeringsprocess som pågått under flera år innan alla beslut var klara och vi kunde börja bygga den nya bron. När den väl är på plats kommer trafiken att kunna köra mycket säkrare och få ett jämnare flöde över Skurusundet, säger Åse Wallin.
Bygget av den nya bron startade i november 2019 under överinseende av representanter från kommun, byggherre och entreprenör. Inledningsvis förberedde man marken till de brofästena på de båda sidorna av Skurusundet och idag har man kommit så långt att de fyra bropelarna i betong kommit på plats. Alla fyra bropelare står på land. Nästa steg är att montera en krona av stål med kraftiga stag på varje pelare som brodäcket sedan ska vila på. 
Enligt arkitektens beskrivning av konstruktionen ska det se ut som när en servitör håller upp en bricka. Hela brodäcket byggs i stål. Det kommer vara tre körfält i vardera riktning där körfältet längst till höger kommer trafikeras av kollektivtrafik och trafikanter som kör av och på bron vid trafikplatserna Skuru och Björknäs. Entreprenör för bygget är Italienska Itiniera. Det blir deras första projekt i Sverige men de bygger bland annat Storströmsbron i Danmark. 
– Vi använder en metod där vi monterar ihop hela bron på plats i sektioner och sedan lanserar den ut över sundet. Det kommer att ske etappvis med hjälp av stora domkrafter, säger Åse Wallin.
Materialet till bron hämtas från Itinieras underleverantörer Maeg i Italien. De olika stålsektionerna fraktas med främst tåg men också lastbil hela vägen till Skurusundet i Nacka. När vi besöker bygget har de första sektionerna precis anlänt.
– Det är ett gigantiskt pussel där alla delar måste passa ihop.  Innan delarna levereras till Sverige provmonteras varje sektion i fabriken i Italien för att säkerställa att de passar, säger Åse Wallin.
Den nya bron kommer bli 379 meter långt och 31 bred och består av 62 brosektioner. De monteras ihop i en stor plåthangar som uppförts på den västra sidan av Skurusundet. När de olika sektionerna svetsas ihop och målats och skjuts de på plats med domkraft.
– Vi räknar med att öppna för trafik under slutet av 2022. Då ska den nya bron och även nya trafikplatser vara på plats. Efter det inleder vi renoveringen av den gamla Skurubron.
Den gamla bron består av två parallella broar. Den första bron över Skurusundet invigdes 1915 av den dåvarande kungen Hans Majestät Gustaf V. Det var dåtidens modernaste betongkonstruktion och en av de största betongbroarna i norra Europa. Den andra byggdes på 50-talet och då räknade man med att 10 000 fordon passerade över bron dagligen. Den gamla Skurubron kommer att bli lokalväg och gång- och cykelstråk. Trafikplatserna Björknäs och Skurubron kommer att byggas om för att anpassas efter den nya bron. Hela projektet beräknas bli klart 2024.
– Med bygget av den nya bron, renoveringen av den gamla och de nya trafikplatserna skapar vi ett område som bli mer attraktivt även för de som går och cyklar. Vi gör gångpassagen under Värmdöleden i Trafikplats Skuru ljusare och mer lättillgänglig och det blir mer tilltalande att ta sig över sundet på en separat gång och cykelbron, säger Åse Wallin.