Nyheter

Stallbygge var muta

Hovrätten för övre Norrland har fastställt en mutdom, där en före detta chef på ett Peab-bolag lät uppföra ett stall åt en före detta projektledare på Trafikverket.

Under 2009 lät en projektledare på Trafikverket (dåvarande Vägverket) uppföra en stallbyggnad på sin fastighet i Luleå kommun till ett värde av cirka 700 000 kronor. En företagare, som då var vd och ordförande i ett Peabägt bolag, lät till stora delar bekosta bygget.

Företaget arbetade främst med anläggnings-, asfalt- och markarbeten och var en stor entreprenör av vägentreprenader i Norrbotten.

2015 dömdes projektledaren för grovt mutbrott till villkorlig dom och dagsböter av i tingsrätten.

Vd:n för företaget dömdes för grov bestickning och påföljden blev villkorlig dom och dagsböter. Bolaget skulle också betala en företagsbot om 800 000 kronor.

De båda männen överklagade till hovrätten och yrkade på att åtalet skulle ogillas. Även åklagaren överklagade och yrkade på fängelse för de båda männen.

Nu har hovrätten för övre Norrland meddelat sin dom. Hovrätten delar tingsrättens bedömning i fråga om skuld varför tingsrättens dom fastställs.