Nyheter

Stämmer företag för brott mot byggavtalet

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, stämmer ett byggföretag i Skåne.
Fackförbundet kräver företaget på skadestånd för bland annat brott mot byggavtalet och brott mot semesterlagen. 

Tvisten började för ungefär ett år sedan och gäller en byggnadsarbetare som var tillsvidareanställd i företaget under några månader under 2017.
Under sin anställning i företaget hade han inte semester eller erhöll semesterlön, men när han slutade fick han ingen semesterersättning.
Han har heller inte fått någon arbetstidsförkortning, eller ersättning för intjänad arbetstidsförkortning.

I en stämningsansökan till Arbetsdomstolen kräver därför Byggnads att bolaget, har tecknat kollektivavtal med Svenska Byggnadsarbetareförbundet, ska betala ut de ersättningar den tidigare anställde har rätt till, samt allmänt skadestånd till honom och till förbundet.

Bolaget å sin sida säger att de kvittat den tidigare anställdes krav på lön, semesterersättning och arbetstidsförkortning mot ett påstått motkrav.
Men kvittning får bara ske om fordran är klar och förfallen och om bolaget först kontaktar kronofogdemyndigheten för att få uppgift om hur stor del av fordran som är skyddad mot kvittning. Bolaget har genom sitt agerande brutit mot kvittningslagen, enligt Byggnads.

Byggbolaget har heller inte kommit till de förhandlingar som Byggnads kallat till, utan har hela tiden anmält förhinder.
Totalt yrkar Byggnads på att Arbetsdomstolen förpliktar byggbolaget att betala cirka 56 000 kronor avseende lön till byggnadsarbetaren, cirka 16 000 kronor i semesterersättning 3 000 kronor för intjänad arbetstidsförkortning, och 100 000 kronor i skadestånd för brott mot semesterlagen, byggavtalet och kvittningslagen.

Förbundet yrkar också på att byggbolaget ska betala 125 000 kronor i skadestånd till förbundet, för brott mot byggavtalet och medbestämmandelagen.