Nyheter

Stämmer leverantör för vilseledande marknadsföring

Branschorganisationen Swedisol har lämnat in en stämningsansökan mot Hunton Fiber, som bland annat säljer träfiberisolering.
De anser att Huntons Fibers marknadsföring är vilseledande.
Hunton Fiber å sin sida menar att egenskaperna hos den isolering de säljer är väl dokumenterade. 

Swedisol har lämnat in en stämningsansökan mot Hunton Fiber till Patent- och marknadsdomstolen.
Swedisol yrkar på ett vite om två miljoner kronor och att Hunton Fiber AS och Hunton Fiber AB i sin marknadsföring inte längre får använda vissa påståenden de tidigare använt.
– Vi ser extremt allvarligt på det. Det vi reagerar mest på är att deras påståenden om brandsäkerhet, säger Mats Björs, vd för Swedisol.

Enligt Swedisol så innehåller marknadsföringen påståenden om konkurrerande produkter som anspelar på konsumenters oro kring hälsa, miljö och brandsäkerhet. I stämningsansökan skriver de bland annat att: ”Påståendena ger intryck av att Hunton Fibers träisoleringsprodukter är mer brandsäkra än bland annat mineralullsisolering. Utöver detta ger marknadsföringen intryck av att träisoleringsprodukter fungerar som koldioxidsänka och att mineralullsproducenter förorenar miljön.”

– Det är mycket ”greenwashing”. Det är en sak att marknadsföringen är felaktig och direkt vilseledande när det gäller klimat och fukt. Men speciellt när det avser något så avgörande som brandskydd är det viktigt att konsumenter och användare blir upplysta på ett sanningsenligt och sakligt sätt, säger Mats Björs, vd på Swedisol.
I stämningsansökan bedöms påståendena vara av sådant slag att de påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut, och räknas därför som otillbörliga enligt marknadsföringslagen.

I ett mejlsvar till Byggvärlden skriver Thomas Vaarlund, marknadsdirektör på Hunton så här:
– Vi är förvånade över stämningsansökan., eftersom egenskaperna hos vår egen träfiberisolering, och annan träfiberisolering som produceras i Europa, är väl dokumenterade. Vi arbetar just nu med att skriva ihop vårt svar till domstolen, som underbygger det.

Han skriver också att de är förvånade över att motparten redan har valt att informera marknaden med ett pressmeddelande. Hunton anser det olämpligt att använda media i en sådan diskussion.

I november 2017 skrev Swedisol till Hunton Fiber för att uppmärksamma företaget på påståendena som de anser felaktiga. Swedisol uppmanade sedan,vid flera tillfällen, Hunton Fiber att upphöra med den otillbörliga marknadsföringen och upplyste om att man annars skulle kunna komma att ta till rättsliga åtgärder.

– De gjorde några marginella ändringar, men det var allt. Då bestämde vi oss för att ta ärendet inför domstol. Det är inte så att vi längtat efter att stämma ett företag, men vi såg ingen annan väg framåt, säger Mats Björs.

Swedisol har även varit i kontakt med ett tiotal andra företag i liknande ärenden, men de har ändrat sin marknadsföring efter att de blivit kontaktade av Swedisol.
– Problemet med ”greenwashing” och att man svänger sig med uttryck som det inte finns fog för är väldigt vanligt, inte bara när det handlar om isolering, men på många andra produkter inom byggbranschen.