Nyheter

Stark lättbetong härdar billigt

Ultraporcrete är namnet på en ny patentsökt lättbetong vars styrka anpassas efter behov och som härdar utan energikrävande insatser.

Lättbetongen har utvecklats vid Tekniska universitetet i Dortmund. Målsättningen var att ta fram en betong med samma goda värmeisoleringsegenskaper som dagens lättbetong, men med mindre energikrävande framställningsmetoder, och med bättre hållfasthet.

Forskarna hävdar att de har fått fram en betongkvalitet som tål höga laster, men som tack vare porositeten har goda värmeisoleringsegenskaper. Betongen väger cirka en tredjedel av konventionell betong.

Luftcellerna i betongen kan styras så att man får skräddarsydda egenskaper beroende på var i byggnaden betongen ska användas. Forskarna hävdar att materialet dessutom kan användas i avancerade konstruktioner, exempelvis takkonstruktioner, där tidigare trä ansetts vara det mest användbara materialet.