Nyheter

Stark rapport av Sweco

Konsultföretaget Sweco har lämnat en stark kvartalsrapport. Resultatet ökade jämfört med första kvartalet förra året.

Under första kvartalet 2009 noterade Sweco ett resultat efter skatt på 128,2 miljoner kronor. Det är en ökning jämfört med resultatet för samma period 2008; 111,2 miljoner kronor.

– 2009 började bra för Sweco, framför allt i Sverige och Norge. Efterfrågan har varit god när det gäller uppdrag relaterade till miljö, energi och infrastruktur, säger koncernchef Mats Wäppling i ett pressmeddelande.

Den vikande konjunkturen har märkts i en minskad efterfrågan på tjänster inom byggsektorn och delar av industrin, framför allt i Finland och Estland.

Nu fortsätter konjunkturen att försämras och Sweco tar för givet att även övriga verksamhetsområden kommer att påverkas. Resursanpassning ska ske efter hand i takt med konjunkturutvecklingen.

Nettoomsättningen för Sweco ökade med nio procent och uppgick till 1,45 miljarder kronor under första kvartalet.