Nyheter

Stark rapport för Veidekke

Orderingången för kvartalet ökade från 1 till 1,7 miljarder kronor jämfört med förra året. Veidekke visar upp ett stabilt resultat för årets första tre månader.

Tunnelbyggandet på Norra länken i Stockholm stod för den största orderingången, över 1 miljard kronor. Omsättningen för Veidekke Sverige har ökat från 792 miljarder kronor under första kvartalet 2007 till 862 miljarder för samma tidsperiod i år.

— Det är glädjande att vår entreprenadverksamhet nu börjar ta fart. Jag tänker speciellt på det hårda arbete och den investering som Veidekke under några år har lagt ned på att bygga upp en stark anläggningsverksamhet för att möta de stora planerade infrastruktursatsningarna i framför allt Stockholmsregionen, säger Per-Ingemar Persson, vd för Veidekke Sverige, i ett pressmeddelande.

Oron på finansmarknaden har bara i viss mån märkts på bostadsmarknaden i Sverige, bedömer Veidekke. Dock har en liten minskning av antalet producerade bostäder märkts. Företaget hade 720 lägenheter under produktion första kvartalet i år, jämfört med 804 förra året.