Nyheter

Stark rapport från Skanska

Skanska redovisar vinst för första kvartalet. Foto: Skanska
Byggbolaget Skanskas rörelseresultat blev 2.901 miljoner kronor i det första kvartalet. Väntat var 1.421 miljoner kronor, enligt Infronts snittestimat baserat på sex analytikers prognoser. 
Intäkterna summerade till 41.166 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 38.410 miljoner. 
Orderingången i byggverksamheten summerade till 41,3 miljarder kronor i kvartalet, vilket kan jämföras med väntade 37,0 miljarder. I slutet av perioden hade bolaget en orderstock om 199 miljarder kronor, mot 185,4 miljarder kronor den 31 december. 
Infronts prognoser och Skanskas intäkter och resultat anges enligt bolagets segmentsredovisning.
Skanskas byggverksamhet påverkades inte väsentligt av covid-19 under det första kvartalet då många projekt har kunnat fortsätta enligt plan och orderingången har varit stark. Bolaget har dock för närvarande en del projekt nedstängda på grund av regeringsbeslut, främst i USA och Storbritannien, och vissa projekt genomförs i långsammare takt. Det framgår av rapporten. 
”Detta kommer att ha en negativ påverkan på volymer och resultat en tid framöver. Att få dessa projekt tillbaka i full produktion så snart som möjligt och undvika ytterligare nedstängningar eller begränsningar i projektgenomförande är av högsta prioritet”, skriver Skanska.  
Inom Bostadsutvecklingen uppger Skanska att volymerna under kvartalet var starka och att lönsamheten bibehölls på en bra nivå under första kvartalet.  
”Framöver kommer troligtvis konsumenters förtroende minska till följd av svagare ekonomier och ökad arbetslöshet vilket sannolikt kommer att påverka bostadsmarknaden negativt. Redan nu kan vi se att bostadsförsäljningen i början av andra kvartalet går långsammare”, heter det i rapporten.
Inom kommersiell fastighetsutveckling påverkar den nuvarande ekonomiska osäkerheten och riskaversionen på finansmarknaderna påverkar transaktionsmarknaden negativt och förväntas påverka Skanskas försäljningsaktivitet en tid framöver. När denna osäkerhet minskar förväntas dock transaktionsaktiviteten komma tillbaka, enligt Skanska. 
Nyhetsbyrån Direkt   
 Tremånadersrapport, januari–mars 2020 Januari-mars 2020 jämfört med januari-mars 2019:

• Intäkterna uppgick till 41,2 (35,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 14 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 2,9 (0,5) miljarder kronor.

• Resultatet per aktie uppgick till 5,78 (0,87) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 1,6 (–1,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran (+) /nettoskuld (-) uppgick till 5,3 (31 december 2019; 3,2) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 41,3 (27,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 48 procent. Orderstocken uppgick till 199,0 (31 december 2019; 185,4) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 0,6 (0,4) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 2,5 (0,3) miljarder kronor.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 14,8 (9,7) procent.

• Avkastning på eget kapital uppgick till 27,0 (13,4) procent.