Nyheter

Stark utveckling inom byggmaterialhandeln

Magnus Svensson, affärsutvecklare, Prognoscentret.

Prognoscentret analyserar dagligen prissättningen på 5 miljoner publika byggvaror på nordisk nivå. Mätningen utgår från handlarnas hyllkantspriser och visar därför inte slutpriset efter rabatt. I vårt arbete samlar vi in, strukturerar och analyserar data om de mest omsatta byggvarorna som lagerförs i byggvaruhandeln och baseras på avlästa listpriser från 55 byggvaruhus i Sverige. Mätningen görs också utifrån fem regioner i Sverige för att fånga upp regionala skillnader i prissättning.

Ett händelserikt år med en byggvaruhandel som gick bra under vårvintern 2020 främst drivet av efterfrågan från redan påbörjad byggnation. Med pandemins riksomfattande spridning i Sverige under mars och april backade dock priserna inom vissa kategorier.

Under maj tog det fart igen för såväl omsättning som priser och höll i sig över sommaren efter att privatkonsumentmarknaden hållit trycket uppe i byggvaruhandeln. Fler privatpersoner som jobbat hemifrån eller varit permitterade har valt att ta tag i hemmaprojekt som inte tidigare har blivit av eller som alternativ till resor.

Under september och oktober har marknaden gått tillbaka till något slags normalläge, där priserna följt den vanliga utvecklingen, förutom vissa kategorier som stuckit ut. Totalt sett har hyllkantpriserna stigit med 4,2 % under den senaste 12 månaders perioden.

Fortsatta prisökningar under oktober

Under oktober fortsatte hyllkantspriserna, likt september, uppåt med +1,2%. Totalt sett har hyllkantpriserna stigit med 4,2 % under de senaste 12 månaderna baserat på 11 124 st byggvaror.

Träkategorierna har haft klart högre höjningar än övriga byggmaterial under perioden augusti till oktober i år. Höjningarna från leverantörsledet, som började under sommaren, har nu slagit igenom i handelsledet för att säkra marginalerna inför en kanske mer osäker vinter.

Byggmaterial på övergripande nivå

I huvudkategorin Byggmaterial (01) har listpriserna ökat med +0,2% under oktober och på 12 månader med +1,1%. I underkategorierna har Tätskiktssystem, Tejp och Tätningslist (014) ökat mest med +1,3% och Skivmaterial (012) backat med -0,4% under oktober. Under 12 månader har Kemisk Tekniska Varor (017) ökat med hela +6,4%.

Träprodukter

I huvudkategorin Träprodukter (02) har listpriserna för virke fortsatt uppåt för tredje månaden i rad och ökar under oktober med +1,9% vilket ger en årstakt om +5,7%. Samtliga kategorier har stigit under oktober förutom Träelement (025) som backat -0,5%. Trävaror (020) är den undergrupp som har stigit mest på helåret med hela +6,2%.

Fästdon

Fästdon (05) har ökat med +0,1% under oktober och under 12 månader stigit med +3,6%. 
Spik (050) har ökat kraftigt på 12 månader +7,2%. Mest under månaden har Skruv (021) ökat med +0,2% under månaden.

Regionala skillnader för huvudkategorier

I undersökningen har vi även delat in Sverige i fem regioner. Under oktober har huvudkategorierna rört sig uppåt i nästan samtliga regioner. Byggmaterial (01) har backat i Region öst/Mellan och Fästdon (05) har backat i Region norr. Träprodukter (02) har i stort stigit mer en procent och mer på månadsbasis i samtliga regioner sedan augusti, så även i oktober.

Regionala skillnader totalt sett

Under oktober månad steg priserna mellan +0,1% till +0,5 på samtliga byggmaterial i undersökningen. Region Norr ökat mest på 12 månader med +6,1% och Region Stockholm minst med +4,9 %. I Stockholm är konkurrensen högre och många aktörer väntar in varandra för att höja priserna.

I en bransch som tidigare gjort prisförändringar två gånger per år närmar sig nu byggvaruhandeln arbetssättet i den traditionella dagligvaruhandeln. Genomgående kan vi numera se hur priserna förändras under hela året.

Med Coronas nya spridning under hösten och ytterligare skärpningar i samhället kommer säkert en hel del hända på marknaden under de kommande månaderna.


Magnus Svensson
Prognoscentret

BuildFlow Insight:


Ett verktyg med många möjligheter

  • Ett webbaserat verktyg med möjlighet att sätta upp individuella inställningar för olika artiklar och kategorier. Verktyget ger:
  • Tillgång till miljontals prispunkter på byggmaterial.
  • Konkurrentanalyser
  • Jämförelse av exakt artikel, men också motsvarande konkurrerande artikel.
  • Övervakning på riks-, regional- eller lokalnivå
  • Beslutsunderlag för egen prissättning
  • Beslutsunderlag för strategiska varor och ”svans”- artiklar
  • Möjlighet att följa upp kampanjer
  • Dagliga övervakningsmail av nyckelartiklar

Källa: Prognoscentret