Nyheter

Stärker ledningen med hållbarhetsteam

Anna Essehag och Louice König. Foto: Rosie Alm

Ramboll ser över sitt hållbarhetsarbete och stärker ledningen – inte bara med en utan med två personer.
Louise König och Anna Essehag ska ansvara för att skapa hållbara affärsmöjligheter samt hantera genomförandet.
– Två plus två blir fem, säger Anna Essehag om den nya teamlösningen.
 

En ny funktion med Louise König och Anna Essehag i ledningen ska bidra till att Ramboll ytterligare växlar upp inom sitt hållbarhetsarbete.

Louise König, ekonom i botten, är en välkänd hållbarhetsprofil i Sverige med 20 års erfarenhet inom hållbar affärsutveckling och kommunikation, på bland annat Coop, KF och IKEA. Hon utsågs till Sveriges bästa hållbarhetschef 2018 och har bland annat bidragit till att Coop blev Sveriges hållbaraste varumärke enligt Sustainable Brand Index. På Ramboll kommer hennes fokus att vara affärsutveckling, omvärldsperspektivet och den långsiktiga agendan.

– Jag har länge varit intresserad av samhällsbyggarbranschen, som hanterar en större del av samhällsfrågorna och där hållbarhetsområdet vuxit starkt. Det här kändes som ett naturligt steg att ta, säger Louise König.

Hon menar att Ramboll är ett företag med bra värderingar och fantastiska kompetenser. I sin nya roll som Manager Sustainability Business Development ska hon fokusera på att bygga hållbara affärer.

– Vi ska skapa en plattform för att ta oss an de globala utmaningarna och ambitionen är att hitta synergier i de befintliga affärerna och att skapa nya affärer för att hjälpa våra kunder att lösa de stora samhällsutmaningarna, säger Louise König.

Hon tycker att byggsektorn varit för dålig på att tydliggöra vad man gör på hållbarhetsområdet.

– Tekniken, verktygen och kompetensen finns, men vi måste paketera hållbarhetserbjudandet bättre och accelerera affärsnyttan.

Hon menar också att det gäller att öka takten eftersom samhället är på väg åt fel håll på många hållbarhetsområden: miljö, klimat, vatten och social integration.

– Vi måste agera snabbare och tydligare om vi ska ta oss an utmaningarna, säger Louise König.

Då är det en bra lösning att Ramboll satsar på att tillsätta ett team av hållbarhetschefer. Louise König kommer att jobba i nära samarbete med Anna Essehag, som får rollen som Manager Sustainability Transformation. Anna Essehag har arbetat på Ramboll i två år som managementkonsult med fokus på hållbarhet. Hon har bland annat hjälpt kunder i arbetet med Agenda 2030, och har erfarenhet från näringslivet, EU och FN.

– Det är spännande frågor vi ska jobba med på Ramboll. Hållbarhet är vägen framåt. Jag är jätteglad att jag fått förtroendet.

I den nya rollen kommer Annas fokus vara att skapa nya nätverk och arbetsprocesser för att mobilisera kraften och kunskapen så att den kommer till nytta i samhället.

– Vi har många idéer som vi ser fram emot att förverkliga, konkreta åtgärder för att driva långsiktig förändring. Det är många som arbetar med hållbarhet på Ramboll och nu samlar vi oss på ett tydligare sätt. Oavsett om vi agerar internt eller externt gör vi det med kunderna i åtanke, och viktigast av allt – invånarna, de som ska dra nytta av det vi gör, säger Anna Essehag.

Tillsammans kommer Anna och Louise att leda arbetet med övriga kompetenser inom Ramboll för att bli en ännu tydligare samhällsbyggare som designar framtidens städer och samhällen.

– Två plus två blir fem i det här fallet. Genom att vi är två stycken kan vi samla krafter och få större utväxling, säger Anna Essehag.

Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige, kommenterar de nya tillsättningarna:

– Hållbarhet har alltid varit viktigt för oss och genomsyrar allt vi gör. Vi grundades av två idealister som ville använda sin kunskap till att vara med och bygga upp ett hållbart samhälle efter andra världskriget. Det är nyttigt att se över, ifrågasätta och vrida på frågan och att få in nya tankesätt. På så sätt kan vi bli ännu mer hållbara, både i våra affärer och i vårt agerande och skapa samhällsnytta med våra kunder och medarbetare.

Louise König började på Ramboll den 9 september och Anna Essehag tillträder sin nya tjänst den 1 oktober.

– Vi känner inte varandra sedan tidigare, men vi kompletterar varandra bra, konstaterar båda två.