Nyheter

Starkt avslut i byggmaterialhandeln

Magnus Svensson, affärsutvecklare, Prognoscentret.

För byggmaterialhandeln var 2020 långt ifrån det katastrofår som vi har sett många andra branscher rapportera om. Konsumentförsäljningen fick en ordentlig skjuts till följd av att många spenderade mer tid hemma och då också prioriterade nya eller planerade projekt framför resor och annan konsumtion. Den starka utvecklingen avspeglar sig också tydligt i listpriserna som enligt Prognoscentrets analyser ökade med 5,8 procent under 2020.

2020 var på många sätt ett omvälvande år vilket har satt rejält avtryck i hela den globala ekonomin. Byggnäringen i Sverige har dock kommit lindrigare undan än många andra branscher även om det är för tidigt att ropa ”faran över”. Med omfattande finans- och penningpolitiska stöd har man stimulerat ekonomin för att hålla uppe sysselsättningen och trycka ned räntorna samtidigt som hemarbete och ändrade konsumtionsmönster har kanaliserat mer pengar till planerade eller oplanerade byggprojekt.

Enligt Byggmaterialhandlarna ökade försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, med nästan 10 procent under 2020 jämfört med 2019. Data som Prognoscentret samlar in visar dock att den reala växten sannolikt inte var fullt lika stark.

Vi analyserar dagligen prissättningen på 5 miljoner publika byggvaror på nordisk nivå. Mätningen utgår från handlarnas hyllkantspriser och visar därför inte slutpriset efter rabatt. I vårt arbete samlar vi in, strukturerar och analyserar data om de mest omsatta byggvarorna som lagerförs i byggvaruhandeln och baseras på avlästa listpriser från 55 byggvaruhus i Sverige. Mätningen görs också utifrån fem regioner i Sverige för att fånga upp regionala skillnader i prissättning.

Enligt de underlag som vi har i vår data visar det sig att hyllkantpriserna har stigit med 5,8 procent under den senaste 12 månadsperioden. Det ska dock noteras att 5,8 procent är ett oviktat snitt och därmed inte helt jämförbart med total omsättning.

Pandemin påverkade inte byggvaruhandeln nämnvärt 2020, åtminstone inte i en negativ riktning. Redan planerande och igångsatta projekt fortsatte i stort samtidigt som konsumenterna strömmade till mer än normalt. Frågan är dock vad som sker under 2021 då vi möter effekterna av frysta igångsättningar och kanske även permitterade konsumenter som nu blir varslade. Trots att massvaccineringen nu inletts är det fortfarande osäkert om detta innebär att vi kommer att kunna återgå till en vardag utan restriktioner. Det utgör en osäkerhetsfaktor som givetvis påverkar byggmarknaden.

Så här ser det ut om vi tittar närmare på några utvalda kategorier:

Byggmaterial

I huvudkategorin Byggmaterial (01) har listpriserna under 2020 ökat med +1,5% och under december ökat med +0,6%.

I underkategorierna ökade Tak- väggbeklädnad (017) mest under 2020 med +3,3% och Undergolvssystem (018) 0% förändring.

Träprodukter

I huvudkategorin Träprodukter (02) har listpriserna under 2020 ökat med hela +14%. En större prisjustering, efter stor efterfrågan på virke, gjordes under sensommaren och priser på trä har fortsatt upp under hösten.

I underkategorierna ökade Tryckimpregnerat virke (023) mest under 2020 med +15,7% och Träelement (025) med mer måttfulla +1,40% förändring.

Fästdon

I huvudkategorin Fästdon (03) har listpriserna under 2020 ökat med +4,4% och under december +0,2%.

I underkategorierna ökade Spik (050) mest under 2020 med +8,4% och Byggbeslag (055) med +1,1%förändring under förra året.

Utveckling större undergrupper

En undergrupp som backat under 2020 är Innertak- och väggsystem (033) -1,8% och Armatur(207) ökade +5,1% under året.

Lokal listprisutveckling

I de fem regionerna har de utvalda huvudkategorierna rört sig uppåt i samtliga regioner. Den stora efterfrågan på Träprodukter(02) har resulterat i kraftiga prisjusteringar i samtliga regioner där Region Väst ökat mest med 18,5%.

Sammanfattningsvis kan sägas att 2020 var ett bra år för byggmaterialhandeln. Den viktigaste frågan är hur länge vi behöver leva med pandemin i Sverige och världen. Alla hoppas just nu på en att en snabb vaccinering ska leda oss tillbaka till ett normalläge, men vi får nog räkna med eventuella bakslag under 2021 vilket i förlängningen kan komma att påverka byggandet och efterfrågan på byggmaterial.

Buildflow Insight:

 • Ett verktyg med många möjligheter
 • Ett webbaserat verktyg med möjlighet att sätta upp individuella inställningar för olika artiklar och kategorier. Verktyget ger:
 • Tillgång till miljontals prispunkter på byggmaterial
 • Konkurrentanalyser
 • Jämförelse av exakt artikel, men också motsvarande konkurrerande artikel.
 • Övervakning på riks-, regional- eller lokalnivå
 • Beslutsunderlag för egen prissättning
 • Beslutsunderlag för strategiska varor och ”svans”- artiklar
 • Möjlighet att följa upp kampanjer
 • Dagliga övervakningsmail av nyckelartiklar
 • Källa: Prognoscentret

Magnus Svensson
Affärsutvecklare
​​​​​​​Prognoscentret