Nyheter

Starkt första halvår för Wästbygg

Nordfeldts och Wästbyggs bostadsprojekt i Söderort förändras något. Foto: Wästbygg
Wästbygg förbättrar resultatet jämfört med fjolåret. Bild: Wästbygg

Med ett rörelseresultat på 166 miljoner kronor det första halvåret visar Wästbygg musklerna och konstaterar samtidigt att entreprenadmarknaden nu på allvar är på väg uppåt.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet landade på 91 miljoner kronor, att jämföra med fjolårets 77 miljoner kronor. För första halvåret når det Nasdaq-noterade Borås-bolaget ett rörelseresultat på 166 miljoner kronor, att ställa mot förra årets 102 miljoner kronor.

– En entreprenadmarknad som på allvar börjar peka uppåt igen i kombination med vårt målmedvetna arbete med att stärka vår projektutvecklingsverksamhet gör att vi kan redovisa ett mycket starkt första halvår, konstaterar Jörgen Andersson, vd på Wästbygg Gruppen.

Intäkterna det andra kvartalet uppgick till 1051 miljoner kronor, vilket är snäppet över fjolårets 1050. Bolagets rörelseresultat enligt segmentsrapporteringen uppgår till 68 miljoner kronor för andra kvartalet och 133 miljoner kronor för halvåret.

– ­Därtill har vi en orderingång på 1,5 miljarder kronor i andra kvartalet och 2,2 miljarder sedan årets början. Tittar vi på rullande tolv månader har vi ett rörelseresultat på 277 miljoner kronor enligt segmentsrapporteringen och en orderingång på 4,4 miljarder kronor. Det är bättre än något av Wästbygg Gruppens tidigare verksamhetsår, säger Jörgen Andersson.

Resultat per aktie för det andra kvartalet landade på 3,05 kr (3,01) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 72 miljoner kronor (-38).

Under det andra kvartalet mellan 1 april och 30 juni har Wästbygg bland att tecknat entreprenadavtal med Nobia om en produktionsanläggning utanför Jönköping. Ordervärdet uppgår till 400 miljoner kronor. Bolaget har även tecknat entreprenadavtal med Svenska Bostäder om att uppföra Kv. Mangon i Stockholm med 169 lägenheter och med ett ordervärde på 350 miljoner kronor. I juni tillträdde Joakim Efraimsson som ny vd i koncernbolaget Wästbygg AB.

Entreprenad- och projektutvecklingsbolaget omsatte förra året cirka 3,8 miljarder kronor, bolaget har i dag omkring 310 anställda.