Ekonomi

Starkt helårsresultat för NCC

Tomas Carlsson vd och koncernchef på NCC. Bild: NCC

NCC ökade rörelseresultatet med hela 34 procent 2021 och visar upp en stark orderingång för årets sista tre månader. ” Vi upplever en god efterfrågan på samtliga marknader” kommenterar vd och koncernchef Tomas Carlsson.

Enligt Tomas Carlsson ser man nu resultatet av de tre senaste årens arbete i form av god lönsamhet, stark finansiell ställning och en bra orderstock. Med det syftar han bland annat på fjärde kvartalets rörelseresultat som ökade från 379 miljoner kronor (2020) till förra årets 605 miljoner kronor och orderingången som för kvartalet ökade från cirka 14 miljarder kronor till dryga 16 miljarder år 2021. Nettoomsättningen steg en dryg miljard för perioden till nästan 16 miljarder (cirka 14,9).

Detta innebar att helårets rörelseresultat landade på cirka 1,8 miljarder kronor, att jämför med drygt 1,3 miljarder för 2020. Nettomsättningen för helåret minskade till drygt 53,4 miljoner kronor (53,9) och orderingången ökade till cirka 55,8 miljarder kronor från 2020-års cirka 51,2 miljarder. Resultat per aktie uppgick till drygt 14 kronor, vilket är två kronor ifrån det uppsatta målet för 2023.

Tomas Carlsson skriver i vd-kommentaren bland annat att entreprenadverksamheten fortsätter att utvecklas väl med en stark orderstock, bland annat med två stora sjukhusprojekt i Finland och Danmark. Inom affärsområdet Property Development tänker man undersöka möjligheterna att utveckla även hyresbostäder under de kommande åren, inledningsvis i Sverige och Finland. Detta som ett komplettment till kontor och samhällsfastigheter.