Nyheter

Start för nya forskningslabbet

Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S) singerar sina handavtryck. Foto: Einar Mattsson

I onsdags genomförde Einar Mattsson den första gjutningen av kvarteret Forskningen på KTH Campus tillsammans med ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S).
De tre husen som uppförs kommer att inrymma 305 studentbostäder och forskningsbädden KTH Live-in Lab.

Inför ett 60-tal gäster från näringsliv, Stockholms stad och KTH förevigade minister Hellmark Knutsson (S) sina handavtryck i betong som sedan byggs in i fastigheten.
– Innovationer inom bostadssektorn kan nu snabbas på och genom finansieringen av KTH:s Live-In Lab och våra 305 nya studentbostäder på KTH Campus vill vi bidra till att öka innovationstakten i bostadssektorn och skapa möjligheter för nya kullar av ingenjörer att tänka nytt kring boende och byggande, säger Stefan Ränk, Einar Mattssons koncernchef.

Vid gjutningen deltog även KTH:s prorektor Eva Malmström Jonsson och Jonas Anund Vogel, föreståndare för forskningsbädden KTH Live-in-Lab. 

Einar Mattssons 305 nya studentbostäder på KTH Campus kommer att bestå av enrumslägenheter och vara inflyttningsklara från hösten 2017.
Investeringen i bostäderna uppgår till 260 mkr och med en donation på 15 mkr är Einar Mattsson även huvudfinansiär till KTH Live-in Lab. 

KTH Live-in-Lab som är ett forskningslaboratorium för boende- och bygginnovationer kommer vara en del av studentboendet.
Studentbostäderna har arbetats fram i samarbete med KTH, Akademiska Hus, Statens Fastighetsverk och Stockholms stad.