Nyheter

Startbesked för att påbörja ny detaljplan

Flygvy av visionen för Liljeholmstorget. Bild: Wester + Elsner

Stockholms stad ger nu klartecken för starten av detaljplanearbetet för den kommande utbyggnaden av Liljeholmstorget. Tunnelbanespåren ska byggas över så att utrymme ovanför skapas för cirka 200 nya bostäder, arbetsplatser, samhällsservice och kultur.


Wester+Elsner arkitekter, tillsammans med uppdragsgivaren Citycon, tar nu nästa steg i utvecklingen av knutpunkten.

Liljeholmstorget var redan 2009 ett exempel på ett modernt stadsdelscentrum, designad för att möta medborgarnas behov av smidiga kommunikationer, shopping, samhällsservice, arbete och rekreation – allt samlat på en och samma plats.

Nu tar Wester+Elsner arkitekter, tillsammans med uppdragsgivaren Citycon, nästa steg i utvecklingen av knutpunkten Liljeholmen.


– Vi ser fram emot att lägga fler bitar i pusslet för ett levande stadsliv på Liljeholmen, säger Fredrik Elsner arkitekt och VD på Wester+Elsner arkitekter, i ett pressmeddelande.

– Vårt uppdrag är att sammanföra flöden, innehåll och gestaltning till en bra helhet, i harmoni med det existerande Liljeholmstorget, som vi har arbetat med tidigare, förklarar Ivar Kandell, en av de ansvariga arkitekterna på Wester+Elsner arkitekter.

Genom att däcka över tunnelbanespåren skapas nya ytor på ungefär 45 000 kvadratmeter för kontor, handel, vård och bostäder. Den befintliga handelsplatsen byggs ihop med SL:s stationshus. De omkring 200 nya lägenheterna får utsikt över Trekantssjön. Enligt dagens bedömning kan byggnationerna komma igång år 2021.

Efter nästan fem års förberedelser hos Wester+Elsner arkitekter, är beskedet från stadsbyggnadsnämnden välkommet.

– Det är väldigt roligt och en lättnad för oss att vi nu kan gå in i nästa fas och påbörja detaljplanen. Detta kommer att bli ett jättebra tillskott till staden, avslutar Fredrik Elsner.

Fakta – detta har hänt: 

  • I november 2018 fattade Stockholms stads exploateringsnämnd beslut om att ge Wester+Elsners uppdragsgivare, Citycon, markanvisning för utbyggnad av Liljeholmstorget över tunnelbanespåren. 
  • Den 14 december 2018, beslutade stadsbyggnadsnämnden att ge startbesked för att påbörja en ny detaljplan för området. Det innebär en rivstart för den fortsatta utvecklingen av Liljeholmen. 
  • En ny detaljplan bedöms vara klar i slutet av 2020 och därefter kan man komma igång med konkreta projektarbeten.
  • Källa: Wester + Elsner