Nyheter

Startklart för Stora Frösunda i Solna

Från en överdimensionerad tomt för bilservice till en inbjudande infart till Solna och Friends Arena — den så kallade Biliatomten vid Haga norra ska genomgå en rejäl ansiktslyftning. 800 nya bostäder och 70 000 kvadratmeter kontorsyta ryms i detaljplanen för Stora Frösunda som nu klubbats av stadsbyggnadsnämnden.

Kvarteren Stora Frösunda ska bli en ny stadsdel med blandad stadsbebyggelse innehållande bostäder, arbetsplatser, butiker, kontor, bilservice och skola/förskola. Till planen hör även mark för gång- och cykelväg, torg, park och område för spårvägstrafik.

– Solnaborna har länge önskat en förändring av området. Nu förvandlas ett fult område med överstora parkeringsytor till en levande stadsdel i närheten av Hagaparken. Det blir en representativ infart till Solna och nationalarenan, säger stadsbyggnadskommunalrådet Anders Ekegren.

Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige i december.