Nyheter

Startskott för bygget av nya gjuteriet

Startskottet för bygget av det nya gjuteriet genomfördes av Lars Jonson, vice vd Skanska Sverige, näringsministern Ibrahim Baylan samt Scanias vd Henrik Henriksson.

Scania satsar 1,5 miljarder på ett nytt gjuteri i Södertälje och det ska byggas av Skanska. Om lite drygt ett år planeras den nya produktionsanläggningen vara färdig.

– Det är ett tidspressat projekt som kommer kräva ett välfungerande samarbete mellan oss på Skanska och Scania för att det ska bli framgångsrikt, säger Lars Jonson, vice vd för Skanska Sverige. 

Scania har en mer än hundraårig framgångsrik historia i Södertälje. Nu tar man sikte på framtiden och satsar på ett helt nytt gjuteri. Med en hjälpande hand från näringsministern Ibrahim Baylan sköt representanter från Scania och Skanska startskottet för bygget. Den tidigare anläggningen är från 1914 och för att möta det behovet av ökat kapacitet stod man inför valet att köpa in motorer från andra gjuterier, bygga vidare på det gamla gjuteriet eller satsa på en nyetablering. 

– Vi har koncentrerat produktionen till Södertälje under lång tid. Här har vi närheten till vår forskning och utveckling som gör oss konkurrenskraftiga för framtiden. Det är strategiskt viktigt för oss att vi gjuter och tillverkar våra egna drivlinor och vi kom fram till att en nyetablering var det absolut bästa alternativet. Det var den mest kostnadseffektiva lösningen för Scania, Stefan Palmgren, chef för produktionen av drivlinor.

Beslutet om att investera i ett nytt gjuteri i Södertälje fattades av Scanias styrelse 2017. Efter godkännande av miljöprövningen våren 2018 började marken förberedas i maj samma år och markarbetena inleddes i februari i år. Det nya gjuteriet kommer bli 34 000 kvadratmeter stort och allt ska stå klart om ett år då maskininstallationerna tar vid. Produktionsstart i gjuteriet sker 2021.

Bygget av det nya gjuteriet drivs som en samverkansentreprenad där Skanska och Scania jobbar gemensamt för att skapa en så effektiv byggprocess som möjligt. 

– Det är extra roligt att jobba med en industri som ligger i framkant och som delar samma värderingar som oss när det gäller hållbarhet. Sedan är det ett väldigt komplicerat projekt med mycket avancerade installationer. Vi kommer få anstränga oss mycket och bemannar med kompetent personal som tillsammans med Scania kommer göra det här till ett framgångsrikt projekt, säger Lars Jonson, vice vd för Skanska Sverige.

Starten av bygget markerades med en symbolisk sprängning som utlöstes gemensamt av näringsministern Ibrahim Baylan, Scanias vd Henrik Henriksson och Skanska Sveriges vice vd Lars Jonson.

– Det är viktigt för Södertälje, Stockholm och Sverige att Scania gör stora investeringar här. Under mer än hundra års tid har man bidragit till utvecklingen i världen genom att möjliggöra effektiva transporter. Nu tar man ytterligare steg framåt för att bidra till en mer hållbar utveckling, säger näringsministern Ibrahim Baylan