Nyheter

Startskott för ny stadsdel

Stockholm och Sundbyberg får en ny, gemensam stadsdel. Om cirka sex år ska mer än 2 000 lägenheter vara byggda i Annedal. Under måndagen genomfördes invigningsceremonin.

Sammanlagt är det ett tjugotal byggherrar som samsas när Annedal ska växa fram i gränstrakterna mellan Stockholm och Sundbyberg. Tanken är att ett industriområde ska omvandlas till ett bostadsområde med parker och varierande arkitektur, inkluderandes ett höghus på 17 våningar och tvåvåningars radhus. Till 2012 planeras också en boutställning över området.

— Från början var det tänkt att bara några få stora byggherrar skulle samsas. Men sedan kom Stockholms Byggmästareförening med i bilden. De föreslog att området kunde passa som ett boutställningsområde. De var också med och valde ut den saliga blandning av byggherrar som nu finns här, säger Anna Haraldsson, projektledare på Exploateringskontoret i Stockholm.

Stora delar av Annedal kommer att bestå av fristående lamellhus, punkthus och småhus. Ser ni detta som ett innerstads- eller ett förortsprojekt?
— Stadsbyggnadskontorets ambitioner är att Annedal inte ska bli en typisk förort. Området innehåller en hel del stadskvarter med butikslokaler på bottenplan.

Annedal, som kommer att innehålla 65 procent bostadsrätter och 35 procent hyresrätter, har påverkats av lågkonjunkturen i sin planering. Byggstarten för den första etappen var från början tänkt att redan under våren eller sommaren 2009, men har nu skjutits upp till det fjärde kvartalet i år.

— Sedan har olika byggherrar olika strategier för hur de hanterar lågkonjunkturen. Men visst har försäljningskraven höjts, säger Anna Haraldsson.

Enligt Anna Haraldsson planeras det också för en park och andelen tung trafik genom området kommer att minimeras.
— Sedan har byggherrarna olika strategier för att bli miljövänliga och en del kommer att bygga passivhus. Men Annedal som sådant kommer inte att bli en uttalad miljöstadsdel på samma sätt som kommande Norra Djurgårdsstaden, säger hon.