Nyheter

Startskott för tunnelbanan

Pang! Representanter från Stockholmsöverenskommelsen tryckte på knappan och bygget av tunnelbanan var officiellt startat. Foto: Anna Sjöström

Med en smäll inleddes den historiska utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.
Startskottet gick i ett  bergrum under Barkarbyfältet där sprängningarna inom kort kommer att starta.

Byggstarten manifesterades genom ett ceremoniellt startskott i ett bergrum som tidigare tillhört flygflottilj F8.
Tryckte på knappen gjorde representanter för de parter som ingår i Stockholmsöverenskommelsen: 
Helena Sundberg, regionchef Trafikverket Stockholm
Emma Feldman (M), kommunstyrelseordförande Järfälla kommun
Per Granfalk (M), kommunstyrelseordförande Solna stad
Mats Gerdau (M), kommunstyrelseordförande Nacka kommun
Anna König Järlmyr (M), kommunstyrelseordförande Stockholms stad
Irene Svenonius (M), regionstyrelsens ordförande

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd, ordförande SL, var värd för evenemanget.
Han inledde med att säga att det var ett historiskt ögonblick eftersom det handlar om det första och största utbyggnaden av Stockholms tunnelbana på 40 år och att utbyggnaden av tunnelbanan är resultatet av samarbete över partigränserna.
 – Det här är dagen T. Där T står för tunnelbana, tillväxt, tillit och tillsammans. Nu visar vi att vi gått från ord till handling, sa Kristoffer Tamsons. 

– Det här är en glädjens dag. Äntligen kan vi börja bygget och god kollektivtrafik är viktigt för att möta framtiden, inte minst med tanke på att vi vill växa klimatsmart, sa Irene Svenonius.
Mats Gerdau beskrev tunnelbanan som Stockholms nya pulsåder och som något nödvändigt för att Stocholm ska kunna växa. 

Från Akalla ska den blå linjen byggas ut till Barkarby och totalt handlar det om 4,1 kilometer ny tunnelbana som byggs helt under mark.

Till att börja med handlar det om att spränga två arbetstunnlar ner till plattformsrummet.
NCC har fått i uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana att anlägga dessa två arbetstunnlar under Barkarbyfältet mellan E18 och Akalla.

Arbetstunneln Robothöjden kommer att bli 180 meter lång och arbetstunneln Landningsbanan blir 190 meter lång, tunneln Robothöjden kommer också att fungera som tillfartstunnel/servicetunnel när tunnelbanan till Barkarby är färdigställd.

NCC inledde förberedande arbete för cirka en månad sedan och räknar med att börja spränga i april.
Tunnlarna kommer delvis att drivas samtidigt. 

− Detta är ett projekt med extra höga krav på hållbarhet där vi kommer att arbeta med hållbar vattenhantering, göra klimatförbättrande åtgärder och minimera resursutnyttjandet. Det är roligt att jobba för en ny organisation och att få vara en del i utbyggnaden av tunnelbanan, säger Joacim Tingstorp, affärschef NCC Civil East.

Projektet omfattar i huvudsak spontning, schaktning, bergförstärkning och tätning av tunnlar, bergskärning och ett vertikalschakt.
Även vissa tillfälliga installationer så som ventilation, el och VA med funktionsansvar ska utföras och lämnas kvar till efterföljande entreprenader.
– Utmaningarna här är inte tekniken i sig utan att det är många teknikslag i en liten entreprenad. 
Den totala tiden för utbyggnaden av arbetstunnlarna är ungefär ett år. 

Kontraktet är en utförandeentreprenad och uppgår till cirka 75 miljoner kronor. 

Stockholmsöverenskommelsen:

        I januari 2014 tecknades ett avtal mellan staten, Stockholms läns landsting, Stockholm stad, Järfälla kommun, Nacka kommun och Solna stad.
Det kallas 2013 års Stockholmsförhandling och innebär att: 

  • Tunnelbanan byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby. Blå linje byggs ut till Gullmarsplan och söderort och kopplas samman med Gröna linjens Hagsätragren.
  • Depån i Högdalen byggs ut och anpassas för att kunna sköta underhåll och uppställning av de nya tåg som behövs då tunnelbanan växer.
  • De fyra kommunerna åtar sig att bygga totalt 82 000 nya bostäder i tunnelbanans närområde – antingen själva eller genom annan markägare/exploatör

    Källa: SSL