Nyheter

”Staten bör satsa mer på infrastruktur”

Regeringen bör ge förtur för investeringar i vägar och järnvägar. Det anser kommunerna, enligt en enkät från Sveriges kommuner och landsting.

9 av 10 kommuner anser att transporter är avgörande för tillväxten i regionerna. Men en majoritet av dem är motståndare till kommunal och regional medfinansiering.

— Vår utgångspunkt är att staten har huvudansvar för investeringar i vägar och järnvägar. Kommunal och regional medfinansiering av statlig transportinfrastruktur är därför tveksam och ska endast ske i undantagsfall, säger Anders Knave, ordförande för Sverige kommuner och landsting.

Kommunerna vill i stället se ökade statliga anslag.