Nyheter

Staten nobbar <br></br> privata långivare

Infrastrukturministern är positiv till offentlig och privat samfinansiering av stora infrastrukturprojekt, OPS. Men lån är inte aktuellt för regeringens räkning. Den privata sektorn får i så fall bidra med rena pengar.

Det framkom under ett seminarium om transportinfrastruktur som anordnades av Näringsdepartementet under torsdagseftermiddagen.

— Vi är intresserade av nya finansieringsformer för infrastruktursatsningarna. De är en del av att kunna få ut mer av de pengar som staten lägger på infrastruktur, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Hon konstaterar att Näringsdepartementet uppvaktats av en rad kommuner som är intresserade av OPS, Offentlig Privat Samverkan, för att finansiera en rad väg- och järnvägsprojekt ute i landet. Men samtidigt anser hon att samarbetet bör begränsas när det gäller hur projekten ska finansieras.

— Privata aktörer kan vara med och bidra med rena pengar och exempelvis investera i ett aktuellt landområde som de kan sedan kan dra av — att de skulle gå in som lånefinansiärer är inte intressant, säger Åsa Torstensson.

Hon håller därmed samma linje som finansminister Anders Borg. Han anser att staten har bästa möjligheten att billigast låna pengar och är därmed kritisk till extern lånefinansiering (se Byggvärlden från den 31 januari).

En som efterfrågar en svensk OPS-modell för att få fart på vägbyggandet i Sverige är Erik Hellqvist, vd för Svensk Byggtjänst. I en debattartikel i senaste numret av Byggvärlden som kommer ut under torsdagen skriver han att byggbranschen försöker ”föra fram lösningar som inte prompt handlar om själva finansieringsfrågan, utan om samarbetsformer som ger effektivare och billigare produktion och som gör att projekt kan startas snabbare”.

Näringsdepartementet lägger för närvarande sista handen på infrastrukturpropositionen, som kommer att presenteras kort efter att höstbudgeten tillkännages den 22 september.

Åsa Torstensson påpekar att propositionen kommer att sätta ramar och ange vilken inriktning infrastruktursatsningarna kommer att ha — konkreta planer på vilka satsningar som kommer att genomföras kan vi få vänta på tills början av 2010. Då har Vägverket och Banverket tagit fram en lista på prioriterade väg- och järnvägsprojekt utifrån ramarna i infrastrukturpropositionen.