Nyheter

Station Sofia 100 meter ner i berget

Station Sofia
Station Sofia blir världens näst djupast liggande.

Den nya tunnelbanestationen Sofia kommer blir en av de djupast liggande i världen. Bergrummet där den framtida plattformen ska ligga sprängs nu ut 100 meter under mark.

I mars 2020 sköt Implenia första salvan in i berget på söder i Stockholm för arbetstunneln ner till det som ska bli station Sofia. Nu lite mer än två år och 850 meter tunnel senare har man nått ner till den nivå där stationen ska ligga. Vid en pressvisning där Stockholms trafikregionråd Kristoffer Tamsons (M) närvarade förevisades bergrummet 100 meter rakt ner under Stigbergsparken på Södermalm i Stockholm.

– Det är fantastiskt att se att vi nu bygger tunnelbanan på riktigt. Det har varit en lång process med otroligt många iblandade. Jag har personligen varit engagerade i arbetet på olika sätt sedan 2014 och att då få stå här åtta år senare och se planerna förverkligas är en härlig känsla, säger han.

Stockholms tunnelbanesystem byggdes främst under 1950- och 60-talet. Under 1970-talet saktade utbyggnaden ned, för att 1994 avstanna helt. 2013 togs beslut om en omfattande utbyggnad av tunnelbanenätet i 2013 års Stockholmsöverenskommelse. Det utbyggda systemet inkluderar en ny sträckning från Kungsträdgården söderut som får två stationer på Södermalm.

Station Sofia på djupet

Den nya station Sofia blir en av världens djupast liggande. Det är bara en station i Kiev som ligger på 105 meters djup och möjligen någon i Nordkorea som är belägna längre ner i berget. Man kanske kunde tänka sig att gå lite djupare i Stockholm för att få världsrekordet och locka till sig turister men det var aldrig aktuellt.

– Varje meter ner i berget kostar pengar och vi måste hantera skattebetalarnas medel med respekt. Det finns inget självändamål att spränga djupare ner i berget, fortsätter Kristoffer Tamsons.

Anledningen till att stationen hamnar så långt ner är att den nya sträckan av tunnelbanan som utgår från Kungsträdgården och ansluter norr ifrån går under vattnet i saltsjön. Det är helt enkelt inte praktiskt möjligt för tågen att stiga snabbare i tunneln men när stationen hamnar så långt ner i berget skapar det andra utmaningar. Det blir inga rulltrappor ner till station Sofia. Den som vill gå ombord på tunnelbanetågen där kommer få ta en hiss ner i berget. Eller snarare åtta hissar som kommer gå konstant. Nerfarten kommer ta 30 sekunder.

– Det blir helt enkelt inte praktiskt att använda sig av rulltrappor. Den här lösningen med hissar förekommer på andra platser i världen och är det mest lämpliga alternativet, säger Andreas Burghauser, projektchef, tunnelbanan till Södermalm, Region Stockholm.

Hisschaktet 90 meter djupt

Hisschaktet kommer bli 20 gånger 20 meter i omkrets och 90 meter djup ner till stationen. Det är som ett höghus som sprängs ut i berget. Inför varje sprängning borrar man 100-300 hål med en borrigg fyra till fem meter in i berget. Därefter laddas hålen upp med tändare och sprängmedel och sedan är det bara att trycka på knappen. Varje salva genererar cirka 300 kubikmeter berg. Totalt ska en miljon ton bergmassor transporteras bort på lastbil.

– Alla stationer har sin tjusning med sina utmaningar men den här är speciell för den kommer bli den djupaste i Stockholms tunnelbana och den första med bara hissar från plattformsytutrymmet till markplan. Det kommer bli en fin station, säger Andreas Burghauser.

Nu återstår bergarbete i två år och sedan följer en del betongjobb. I hisschaktet ska det byggas som ett hus i betong och stål och installeras hissar, trappor och all annan installation. Den pågående entreprenaden kommer vara klar i början av 2026. Efter det kommer entreprenaderna som inreder stationen till en tunnelbaneanläggning med exempelvis spår till tågen, el, signal, tele och ventilation. När det är klart väntar en period med testning och provning innan tågen kan rulla 2030.