Byggprojekt

Stationsstaden utvecklas från slakt till grön stadsdel

stationsstaden Kävlinge
På det gamla slakthusområdet i Kävlinge byggs en ny stationsstad med bostäder och nytt kommunhus. Foto: Lill Eriksson.

På det gamla slakteriområdet i Kävlinge växer en ny stadsdel fram – Stationsstaden. Här byggs nytt kommunhus, badhus och 1300 nya bostäder.
– Det är första gången vi gör något av ett slakteri, men vi är vana att omdana från ett ändamål till ett annat, säger Magnus Norén, affärschef på Granitor Properties.

Tiotalet tåg i timmen stannar på stationen i skånska Kävlinge. Länge såg passagerarna ödelagda, gråbruna kvarlevor från kommunens största arbetsplats, Scans slakteri, som lades ned 2008 – och åkte vidare till grannkommunerna Landskrona och Lund. Nu är bilden en helt annan och perrongen fylls av boende från båda sidor av tågspåren.

– Läget är väldigt bra, du tar dig snabbt till Malmö, Helsingborg och det går tåg till Köpenhamn varje timme, säger Niclas Jensen, kommunens projektchef inom samhällsbyggnad sedan två år tillbaka.

Kommunhus med veckad fasad

Kävlinge har 9 000 invånare, nu binds den lilla staden samman, man behöver inte längre runda det 23 hektar stora, gamla slakteriområdet. Närmast spåret växer nya kommunhusets veckade fasad fram, med terrakottategel, zinkplåtar och stora glaspartier. Ventilationen förbereds på bottenplan, där besökare ska tas emot i reception, KKB:s bobutik och ett bibliotek med sagogrotta och forskarrum.

– På nästa två plan byggs 137 flexibla skrivbordsplatser för kommunens anställda. Fullmäktigesal, kök och café hamnar på plan 4. Högst upp byggs en stor takterrass med utsikt över hela kommunen, berättar Mikael Strand, vd på KKB Fastigheter.

Kävlinge kommuns projektchef inom samhällsbyggnad, Niclas Jensen, och KKB:s vd Mikael Strand, samt Granitors projektchef Caroline Cerbach och affärschef Magnus Norén utanför nya kommunhuset i Stationsstaden.

Budgeten håller inte riktigt, han räknar med en del fördyrningar både för kommunhuset och badhuset som byggs några meter bort, på grund av pandemin och Ukrainakriget. Hur många miljarder som investeras totalt i Stationsstaden kan Granitor Properties, som köpte Scanområdet och ansvarar för omdaningen, inte säga. Utvecklingen gick på cirka 200 miljoner kronor. De delar samma utmaningar; folk har tvingats hålla sig hemma, brist på material och höjda bränslepriser.

Parkett från Ukraina

Bland annat skivmaterial och mycket parkett har gjorts i Ukraina har jag hört. Kriget kommer ge förseningar och prishöjningar, säger Magnus Norén, affärschef inom markutveckling på Granitor Properties.

En annan utmaning är Barslunds konkurs där Fasab nu ska ersätta, samt det logistiska samarbetet mellan entreprenörer som Er-Ho, Granitor Construction, HA Byggnads AB och Peab. Det dammar, bullrar och utrymmet är begränsat, särskilt nu när cirka en tredjedel av 25-talet planerade byggprojekt står på plats och boende har flyttat in – alla har inte förstått att det kommer fortsätta byggas i Stationsstaden i ytterligare 10-15 år.

– Det byggs tajt, men det fungerar förvånansvärt bra. Vi har haft logistikmöten och dialog för att minska störningar, det har varit väldigt bra samtal. Nu följer alla exploatörer reglerna hur det ska skötas, vi har inte haft något tillbud, säger Niclas Jensen.

Den omedelbara närheten till järnvägen kräver också anpassningar efter risken för tågolyckor med farligt gods, bland annat brandtåliga bullerskydd. Fasader närmast spåren får inte kläs med brännbart material och ventilationsintag måste sättas på motsatt sida av huskropparna.

Översiktsbild över det gamla slakthusområdet i Kävlinge. Foto: Granitor

Slakteriet i Kävlinge startade 1917, men nu drygt 100 år senare finns knappt några spår kvar av verksamheten. En kulturhistorisk utredning 2008 förespråkade gatunamn som associerar till Scantiden och att bevara byggnader med värdefulla karaktärsdrag, som den bågformade livdjurshallen från 1949 och portvaktsbyggnaden från sent 1960-tal. Kvartersnamnen minner om ”Slaktaren”, ”Fjälstret” och ”Pastejen”, men gatorna döpte kommunen till något tågrelaterat, liksom bostadsrättsföreningarna. Båghallen blev aldrig den kulturinstitution som man först tänkt sig.     

Huvudkontoret blev polishus

– De flesta byggnaderna gick inte att återanvända på ett bra sätt. Det enda som finns kvar är huvudkontoret, som renoverades och är polishus idag. Och vaktkuren har sålts till en lokal entreprenör som vill satsa på fastfood. Köttforskningsinstitutet revs också och där står nu en ny förskola. Scan var en jättestor arbetsplats och det innebar ett stort trauma när den försvann, men jag tror Kävlinge håller på att läka nu, när man ser att det blir något bra av platsen, säger Magnus Norén.

Han konstaterar att man kunde hållit ett högre tempo. Det har tagit nästan 15 år att få 15 procent av de 1 300 bostäderna på plats. Av Granitors och systerbolaget Lyckos tio byggprojekt är hälften klara och två pågår.

Badhuset ska stå klart till hösten 2023. Foto: Lill Eriksson

– Det har varit en otroligt lång process, med bredare förankring bland politiker och andra intressenter än vanligt. Det är ett stort område och många intressen. Det tar tid och kräver verkligen uthållighet. Detta är vårt största markprojekt någonsin och är jätteviktigt för oss, vi har helhetsansvar att bygga en stad. Det är första gången vi gör något av ett slakteri, men vi är vana att omdana från ett ändamål till ett annat, fortsätter Norén.

Satsar 1,4 miljarder kronor

Totalt satsar kommunen 1,4 miljarder kronor på nya kommunhuset, badhuset och 270 hyresrätter.

– KKB har tre bostadsprojekt för totalt 750 miljoner kronor. Det första är klart och 84 lägenheter är uthyrda. Befolkningen ökar cirka 1,5 procent om året och det är vårt mål, vi ska hinna bygga nya skolor också, säger Mikael Strand och tänker på bland annat nya högstadieskolan som ska byggas några hundra meter bort.

Länge har man brottats med problem på det befintliga högstadiet på Korsbackaområdet, där många mindre bemedlade bor. I nya Stationsstaden satsar man på boende av högre standard, för att fånga en annan målgrupp. Enligt Granitors projektchef Caroline Cerbach är det främst Kävlingebor som flyttar till Stationsstaden. Många byter villan mot en ny lägenhet. Ett av hennes bostadsrättskomplex är klart och till slut har även frisör, skönhetssalong och sushibar flyttat in på gatuplan. Nu planerar hon ytterligare två etapper med 110 bostadsrättslägenheter och en ledig mindre lokal för café eller snabbmat, som blir granne med kommunhuset och Coops nya matbutik. Ännu saknas restauranger och serveringar – det är svårast att få till.

Hudratals står i kö

– I takt med att fler människor flyttar in blir det lättare att attrahera verksamheter. Bostäderna har snabbt sålt slut och till nästa projekt har vi flera hundra i kö, säger Caroline Cerbach.

Numera har bolaget övergått till Svanenmärkning i alla nya bostäder. Kommunhuset certifieras med Miljöbyggnad Guld, har solceller på taket och bergvärme. Hela stadsdelen byggs med smala gränder, utifrån tanken att man ska gå, cykla eller resa kollektivt. Andra gröna inslag är bilpooler där man kan låna elbil, och en 9 000 kvadratmeter stor park med en svacka som kan hantera skyfall.

– Det är viktigt att ta ansvar för klimatanpassningar, lösa dagvattenproblematik och satsa på hög grönytefaktor, säger Niclas Jensen.

Text: Lill Eriksson

Kävlinges nya kommunhus. Bild: Fojab

Stationsstaden Kävlinge

Budget infrastruktur (inkl park): cirka 160 miljoner kronor (varav 81 mkr spenderat). Granitor tar 70 procent och Kävlinge 30 procent.
Yta: 23 hektar, f d Scanområdet.
Byggherrar: Boklok, Er-Ho Bygg, Granitor, Hubpark, K-fastigheter, KKB, KKL, Lyckos, Samhällsutveckling i Skåne AB, Wästbygg.
Badhus
2 plan, 6 636 m2.
25-metersbassäng, relaxbad, café
Entreprenör: Peab
Byggherre: KKL
Budget: 400 miljoner kronor
Beräknas klart: Kvartal 4, 2023.
Bostäder
1 300 lägenheter och radhus, varav 200 och ett vårdboende är klara (Granitor, KKB, K-Fast, Boklok).
Hälften hyresrätter, hälften bostadsrätter. KKB satsar cirka 750 miljoner kronor på sina 270 hyresrätter.Cirka 900 färdigställs inom 10 år, 200 ännu senare.
Kommunhus
4 plan, 6 247 m2.
137 flexibla kontorsplatser för kommunens anställda.
Fullmäktigesal, bibliotek, café, KKB:s bobutik.
Entreprenör: Henrik Andersson Byggnads AB.
Byggherre: KKL
Budget: 240 miljoner kronor.
Beräknas klart: Kvartal 1, 2023.
Verksamhetslokaler
Coopbutik, frisör, polishus, padelanläggning, skönhetssalong, sushibar, zoobutik och veterinär redan på plats. Nytt hus byggs för gym, vårdcentral och apotek. Och tre mobilitetshus, samt 500-talet cykel- och bilparkeringar.