Nyheter

Statskontoret utreder byggsektorn

Vad har egentligen gjorts inom byggsektorn för att minska fusk, byggfel och svart arbetskraft? Det har statskontoret fått i uppdrag av regeringen att sammanställa.

Uppdraget är en uppföljning av betänkandet Skärpning Gubbar och ska utgå från de sex områden som togs upp där: konkurrens, byggfel och byggfusk, ansvar, tillsyn och kontroll, byggkostnader, utbildning och forskning samt svart arbetskraft och andra skattefrågor.

Statskontoret ska redovisa vilka insatser som har gjorts eller som planeras av privata och offentliga aktörer inom dessa områden.

Syftet med uppdraget är att regeringen ska få bättre kunskap om vilka problem som finns i byggsektorn och vad som behöver göras åt dem.

Sammanställningen ska redovisas till finansdepartementet senast den 31 december 2008.