Nyheter

Stena Bygg har utsett ny vd

Martin Gidenstam är ny VD på Stena Bygg AB.

Stena Byggs nya VD heter Martin Gidenstam och kommer närmast från en roll som Affärsutvecklare inom Stena Fastigheter, där han bland annat ansvarat för utvecklingen av Masthuggskajen, ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt. Martin Gidenstam kommer att ingå i koncernledningen och tillträder sitt nya uppdrag den 1 oktober.

– Martin Gidenstam har en genuin kunskap inom hela projektutvecklingsprocessen från råmark till inflyttningsbara hus. Han är duktig på att skapa relationer och har ett erkänt bra ledarskap. Martin Gidenstam har också framgångsrikt drivit projekt med höga hållarhetsambitioner, något som kunder ställer allt högre krav på och som är en viktig grundsten för vårt långsiktiga fastighetsinnehav, säger Stena Fastigheters koncernchef och VD Cecilia Fasth, i ett pressmeddelande.

Utifrån en långsiktig affärsplan växlar Stena Fastigheter upp takten i rollen som hållbar stadsutvecklare, med ett arbetssätt som stärker de områden bolaget äger och förvaltar. Under de senaste åren har bolaget gått från att främst ägna sig åt förvaltning av fastigheter till att genom nybyggnation och strategiska samarbeten hållbart utveckla hela stadsdelar för långsiktigt ägande.

– Jag är jättestolt och glad över ett uppdrag som innebär att ta vidare Stena Fastigheters ambition med att starta byggnationen av minst 5 000 hållbara hem fram till 2022. Utöver det tillkommer samhällsfastigheter och kontor. Vi har ett stort markinnehav med möjligheter för utveckling de kommande åren såsom Vega och Fisksätra i Stockholm och Ekebäckshöjd, fd. SKF området, Humlestaden och Masthuggskajen i Göteborg. Med tolv pågående projekt med blandade upplåtelseformer av bostäder inklusive kontor, skola och äldreboende så blir det en flygande start, säger Martin Gidenstam.

Martin Gidenstam är 34 år och utbildad Lantmäteriingenjör. Han har tidigare arbetat inom Göteborgs stad på Stadsbyggnads- samt Fastighetskontoret men kommer närmast från Castellum där han var projektutvecklingschef. Han tillträder sin tjänst den 1 oktober och efterträder Cecilia Fasth som under senaste året agerat tf VD i Stena Bygg.