Nyheter

Stenar som bråkar bakom vittrande dom

Den berömda katedralen i Köln, Kölnerdomen, vittrar sönder i snabb takt. Forskare misstänker att stenarna som kyrkan är byggd av inte gillar varandra.

Avgaser och fukt är sedan tidigare misstänka bovar när stenbyggnader i städer vittrar sönder.

I den tyska staden Köln, där den stora Kölnerdomen vittrar sönder i rask takt, misstänker forskare även att byggmaterialet i sig kan vara orsaken till vittringen.

Under bygget på 1500-talet användes den porösa bergarten trakyt. Vid fortsatta byggarbeten har även sandsten och kalksten varit stora ingredienser i bygget. Bygget har pågått från mitten av 1200-talet till slutet av 1800-talet.

Totalt kan så mycket som 50 sorters sten ha använts.

– De olika stenmaterialen trivs inte alltid tillsammans, förklarar kyrkans byggansvariga Barbara Schock-Werner.

En del sten suger exempelvis åt sig mer fukt än andra, och detta kan inverka negativt på byggnaden.

Ett forskningsprojekt har nu inletts med en budget på 2,8 miljoner kronor för att ta reda på hur och varför olika material i kyrkan vittrar. Uppdraget har gått till universiteten i Göttingen och Dortmund.

Kunskaperna hoppas man bli användbara även för att bevara andra kulturbyggnader som förstörs av tidens tand.