Nyheter

Stenhuggare fick hälsning från förr

Mynten är från mellan 1802 och 1807. Foto: Erik Kampmann/Statens Fastighetsverk

Under fasadrestaureringen av Stockholms slott gjorde stenhuggarna ett spännande fynd. I tegelresterna fanns nämligen mynt från 1800-talets början.
De gamla mynten kommer så småningom att läggas tillbaka – tillsammans med mynt från i dag.

I början av februari påbörjade Statens fastighetsverk, SFV, restaureringen av stenen på Högvaktsflygeln. Flygeln färdigställdes år 1753 och bakgrunden till restaureringen är att den gotländska sandsten, som täcker stora delar av slottet, vittrar sönder och riskerar att falla ner.

För att kunna byta ut den mest skadade stenen måste gammalt murbruk avlägsnas och det var i ett sådant moment som penningfyndet gjordes. Bland tegelresterna, under ett gallerförsett fönster, låg mynten.

– När bottenstycket lyftes bort trillade det ut några mynt. Då vaskade man igenom gruset och totalt hittades elva mynt, säger Erik Kampmann, teknisk förvaltare på Statens Fastighetsverk.

Han säger att mynten kan vara ett så kallad byggnadsoffer, det vill säga mynt eller andra föremål som murades in i väggarna, men ingen vet förstås säkert.

– Rummet bakom var en gammal arrestlokal så det kan också vara någon fånge som suttit inlåst och som pulat in mynten i väggen. Antingen av ren leda, eller för att gömma bevis. Det är hur som helst ett jättespännande fynd som sätter igång fantasin. Enstaka mynt har vi hittat förut, som troligtvis tappats av någon, men är ovanligt att hitta en sådan här samling av mynt, säger Erik Kampmann.

De elva mynten är alla i gott skick och har ett värde av 3 ¼ skilling.
Mynten är i koppar och är alla präglade i Avesta under Gustav IV Adolfs tid. De daterar från 1082 till 1807.

– Att mynten har sitt ursprung i Dalarna vet vi eftersom de pryds korslagda pilar, som är Dalarnas vapen. Kopparen kommer från Falu gruva. Att de är präglade med Dalarnas vapen säger också en del om Sverige på den tiden: att landskapen var starka. Det är nästan som med Euron i dag, att varje land har sin egen variant av mynten och sedlarna.

När grundarbetet under fönstret är färdigt kommer Statens fastighetsverk att lägga tillbaka 1800-talsmynten, denna gång i sällskap av nyare mynt.

– Vi lägger även dit en tia, en femma och en enkrona, som ett slags nytt byggoffer. Det blir en hälsning till framtiden, säger Erik Kampmann. 

Den nu pågående etappen av det stora fasadarbetet på Stockholms slott beräknas pågå till årsskiftet 2015/2016.

Antal mynt och datering:
½ skilling 1802: 1 styck
½ skilling 1803: 1 styck
¼ skilling 1803: 2 stycken
¼ skilling 1805: 5 stycken
¼ skilling 1807: 2 stycken