Nyheter

Stigande småhuspriser – rapport från SCB

Priserna på småhus steg med 1 procent mellan första och andra kvartalet i år. På årsbasis, andra kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna sjunkit med 3 procent.

För närvarande är det stor eftersläpning vid Lantmäteriets fastighetsinskrivning, vilket gör att statistiken är förskjuten en månad i förhållande till ordinarie redovisning. Den senaste perioden avser därför april – juni istället för maj – juli.

På länsnivå steg priserna i 12 av 21 län mellan första och andra kvartalet, medan det i 5 län redovisas sjunkande priser. Den största prisuppgången återfinns i Gotland respektive Västerbottens län med 8 procent, medan den största prisnedgången redovisas i Blekinge län med 5 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg varierade prisutvecklingen från minus 3 procent till plus 1 procent.

På årsbasis sjönk priserna i 12 av 21 län. Den största prisnedgången återfinns i Blekinge län med 12 procent, följt av Skåne län där priserna sjönk med 6 procent. Den största prisuppgången redovisas i Gotland respektive Västerbottens län med 5 procent. I samtliga storstadsregioner sjönk priserna mellan 3 och 8 procent.

Under det senaste året, månad för månad, ser vi att den procentuella prisförändringen fluktuerar kring nollstrecket. Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet var 2 miljoner kronor under andra kvartalet 2012.

Se tabeller här