Krönikor & Debatt

Stimulera byggnationen i Sverige för att återuppliva ekonomin

Benjamin von Jahf, grundare av och CEO på bemanningsföretaget Ehrab
Benjamin von Jahf, grundare av och CEO på bemanningsföretaget Ehrab. Foto: Ehrab

I dagens tuffa ekonomiska läge är det av största vikt att fokusera på finanspolitiken och hitta lösningar för att vända den nedåtgående trenden, skriver Benjamin von Jahf, grundare av Ehrab Gruppen.  

Som en representant för och med insyn i den svenska byggindustrin är jag särskilt intresserad av att höra vilka åtgärder regeringen planerar att vidta för att stimulera byggnationen i landet. Vi befinner oss i en svår situation, och om ingenting görs riskerar vår industri att kollapsa.

Visserligen betonade finansminister Elisabeth Svantesson att huvudmålet är att få inflationen under kontroll. Men låt oss tänka tillbaka på vad som ledde till den höga inflationen i första hand. 

En del av ansvaret kan tillskrivas Riksbankens låga räntepolitik, som gav upphov till ökad utlåning och ekonomisk tillväxt. Samtidigt har vår energipolitik varit destruktiv och naiv, med en överdriven tro på att vi skulle få billig gas från Putin och inte ta hänsyn till vårt eget försvar, självförsörjning av el och baslivsmedel. Och plötsligt, efter att enorma mängder pengar trycktes under pandemin, blir vi överraskade över den höga inflationen!

Nu står vi inför frågan: Hur tar vi oss ur inflationskrisen utan att förstöra två decenniers företagande och välfärd? För det är tro det eller ej, företagen och näringslivet som genererar skatter och skapar arbetstillfällen!

För att stimulera byggnationen i Sverige finns det flera konkreta åtgärder som kan vidtas. Vi behöver:

1. Förenkla byråkratiska processer och låt det kosta 5000 kronor att överklaga ett bygglov. Ta bort strandskydden och låt folk bygga på sina tomter. 

2. Stimulera bostadsbyggande i storstäderna. Efterfrågan på bostad kommer att öka i takt med att sysselsättningen går ner på landsbygden. Det kommer att vara mer fokus på urbanisering då jobben troligtvis kommer att finnas i storstäder. 

3. Utveckla infrastrukturen, varför inte investera mera nu när det blir billigare? Vi kan inte vara nöjda med vår infrastruktur som den är idag, eller?

4. Främja hållbart byggande, Vi måste värna om svenska seriösa företag som erbjuder schyssta villkor och gör rätt för sig. Vi kan inte ge bort stora projekt via offentliga upphandlingar till utländska aktörer som dränerar vårt samhälle på skattemedel. Kriminaliteten inom byggindustrin kostar över 30 miljarder kronor varje år! 

5. Utbilda och rekrytera arbetskraft, ändra kollektivavtalet och gör det enklare för människor att välja bygg. Att gipsa en vägg ska inte behöva perfekt svenska, engelska, historia, religion etc… vi måste vända trenden och få unga att välja byggindustrin.

/Benjamin von Jahf, grundare av Ehrab Gruppen.