Nyheter

Stipendium för Byggkurage

Lars Tengvall, Byggcheferna, Sonja Larssson, Erik Larsson Bygg AB, stipendiaten Lars Larsson, Erik Larsson Bygg AB och Kajsa Hessel, Byggcheferna. Foto: Susanne Bengtsson

Det allra första stipendiet som delas ut av Lars Bergqvists stiftelse för ökad jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnad går till Lars Larsson, vd för Erik Larsson Bygg AB.
Han får det bland annat för arbetet med policyn Byggkurage som handlar om att sudda ut machonormerna och skapa trygga arbetsplatser där alla känner sig välkomna.

Byggkurage är en uppförandekod framtagen för att skapa tryggare, trevligare och säkrare byggarbetsplatser med hopp om att rädda liv.
– Det är en uppsättning regler som ska gälla på alla våra byggarbetsplatser och om man följer dem motverkas de negativa effekterna av machokultur. Vi vill ha en arbetsplats, och en hel bransch, där alla trivs och vill stanna. Målet är en arbetsplats utan sexism, rasism, homofobi, diskriminering och kränkningar, säger Lars Larsson.

Han ser Byggkurage är ett bra komplement till Lars Bergqvists initiativ Stoppa machokulturen och berättar att han ofta använder sig av material från Stoppa machokulturen, bland annat på föreläsningar som de håller för personer i byggbranschen, men också för skolor och idrottslag.
Nu är Lars Larsson den första stipendiaten att ta emot Lars Bergqvist-stipendiet för ökas jämställdhet och mångfald.

Juryns motivering lyder:
”Det allra första stipendiet som delas ut av Lars Bergqvists stiftelse för ökad jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnad går till Lars Larsson. Lars Larssons arbete med Byggkurage sätter fokus på ett konkret problem som måste lösas; att förändra mäns beteenden. Med Byggkurage visar han att det går att gräva där man står och sprida ett gott arbete i närmiljön. Lars Larsson är en sann förebild för chefer som med stort mod leder, inte bara sin egen verksamhet, utan också bidrar till branschens utveckling. ”

– Det är mycket som gör mig glad i motiveringen och jag blir särskilt stolt över ”…visar han att det går att gräva där man står”. Jag tycker det är viktigt att man inte bara accepterar att problem finns. Vi måste göra något åt dem också.

Han understryker att han ensam inte kan ta åt sig äran för Byggkurage, utan att det är ett lagarbete som ligger bakom skapandet av policyn.
– Grunden till Byggkurage lades när vi på Erik Larsson Bygg samlade ihop samtliga ledare och skyddsombud för att under en heldag tillsammans med föreläsaren jämställdhetsstrategen och föreläsaren Peter Rung jobba med machokultur, hur vi ser på det, hur vi har det och hur vi skulle vilja ha det.

Stipendiet ser han som en fantastisk möjlighet att skapa större medvetenhet kring frågan och att nå ut till andra byggbolag.
– Så att de ser att man kan jobba med frågan utan att det behöver betyda att man lägger massvis med tid och pengar. Det är kanske extra viktigt för små och medelstora bolag.

Han hoppas också på att det kan sätta igång fler samarbeten med olika branschorganisationer.
– Ju fler vi är som vågar ta de faktiska samtalen – desto större sannolikhet är det att vi får till en förändring.

Vad betyder det för dig att få stipendiet?
– Det betyder mycket, både för företaget och för oss som jobbat med frågan. För även om det är jag som valt att lägga resurser på frågan och det är mitt namn som står på stipendiet så är det Sonja Larsson, vår HR-chef, som jobbat mest och hårdast med detta. Som ledare skulle jag begå ett stort misstag om jag tar cred för något som inte bara jag ligger bakom, säger Lars Larsson.

Företaget grundades 1947 av Erik Larsson, som är Lars Larssons farfar. I dag är det cirka 70 medarbetare.
– Föreläsningar och annat gör jag ihop med ett flertal kollegor på Erik Larsson Bygg. Så i mina ögon är det här priset inte till mig, utan till oss, säger Lars Larsson.

Själva stipendiet som är på 60 000 kronor delas ut under Samhällsbyggardagarna i Stockholm.
–Syftet med Lars Bergqvist-stipendiet är att synliggöra och premiera konstruktiva krafter och åtgärder som bidrar till att göra samhällsbyggnad till en bransch för alla som drömmer om en yrkesframtid här, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

Hon deltog också i juryarbetet. Hon berättar att de fick in många bra ansökningar och att efter juryns granskning så var det 15 stycken som gick igenom nålsögat. Av dessa valde jurymedlemmarna ut tre favoriter var, som de sedan fick argumentera för.
– Det var svårt att välja och vi i juryn föll för olika saker, men alla i juryn hade valt ut Lars Larsson och arbetet med byggkurage, säger Kajsa Hessel.

Ellen Landberg, föreläsare och utbildare inom social hållbarhet och inkludering, var en av experterna som hjälpte Byggcheferna i arbetet att välja ut en stipendiat.

– Vi hade flera frågeställningar som vi diskuterade och reflekterade kring. Viktiga frågor var till exempel hur vi värderar insatser som handlar om att fokusera på individer kontra att förändra på en mer strukturell nivå. Ett annat viktigt perspektiv var hur problemet skrevs fram – var insatserna fokuserade på kvinnor eller män? säger hon.

Att valet föll på Lars Larsson hade mycket att göra med de frågeställningarna.

– Lars jobbar med ett fokus på män och deras beteenden, vilket är väldigt konkret och viktigt. Ofta när det kommer till jämställdhetsarbete ser vi insatser riktade mot kvinnor som på olika sätt ska ”stärkas”, medan det egentliga problemet kan vara männens beteenden. Det har vi ju sett massor av exempel på i metoo rörelsen.

Att han arbetar både internt och externt med Byggkurage var också en viktigt faktor.

– Vi tror också att Lars Bergqvist, som gett namn till stipendiet verkligen skulle uppskattat Lars Larssons arbete – det gick helt i linje med Lars Bergqvists egna idéer om att jobba mot en machokultur, säger Ellen Landberg.

Fakta: Byggkurage

 • Byggkurage är en policy framtagen för att skapa tryggare, trevligare och säkrare byggarbetsplatser med hopp om att rädda liv. 
 • Byggkurage är ett initiativ skapat 2019 tillsammans med Nina Rung och Peter Rung som även grundat Huskurage.
 • Ingen äger Byggkurage och alla är välkomna att sätta upp policyn på sina byggarbetsplatser.
 • Byggkurage sammanfattas i fem punkter:
  1. Vi följer säkerhetsföreskrifter
  2. Vi bidrar till en trygg arbetsplats
  3. Vi tänker på vad vi säger
  4. Vi ber om ursäkt
  5. Vi är rädda om varandra

  Källa: byggkurage.se