Nyheter

Stockholm hämtar kraft i Sigtuna

Om tre år kommer avfallet från Stockholms invånare kommer att förvandlas till el och värme i det nya kraftvärmeverket i Sigtuna. Byggprojektet blir ett lyft för Ramböll som hårdsatsar på energiområdet.

Kraftvärmeverket i Sigtuna är den största enskilda satsningen i kraftbolagets Fortums historia. En investering på nästan två miljarder kronor som ska förvandla stockholmsbornas 240 000 ton avfall till 57 Megawatt värme och 20 Megawatt el.

– Det är ett stort och viktigt steg för att förverkliga vår plan på en helt klimatneutral fjärrvärme, säger Anders Egelrud, vd på Fortum Värme.

Denna klimatneutrala plan sträcker sig fram till 2020 och innefattar flera investeringar – nya kraftvärmepannor likaväl som ombyggnader — för ungefär 15 miljarder kronor.

Värtaverket har redan utrustats med ny rökgaskondensering, Hässelbyverket har fått en ny kraftvärmepanna för pellets, och nu är det dags för det tredje steget — kraftvärmeverket ”Brista 2” i Sigtuna.

Uppdraget att projektera och bygga värmeverket har gått till konsultbolaget Ramböll.

– Att vinna den här typen av projekt betyder mycket för Rambölls strategiska satsning på energiområdet, säger Anders Eidensten, divisionschef Ramböll Energi.

Ramböll kommer att jobba efter ett så kallat EPCM-kontrakt, ”Engineering-Procurement-Construction-Management”, och får det totala ansvaret från början till slut. Man ansvarar för hela projektorganisationen, projektledningen, upphandlingar av bygg- och installationspaket, för styr- och processystem, elanläggningar, bemanning med mera.

För Rambölls del är uppdraget värt över 80 miljoner kronor.

Värmen och elen från anläggningen i Sigtuna, 57 respektive 20 MW, kommer att täcka årsförbrukningen 40 000 normalstora lägenheter.

Byggprojektet startar den här veckan. 2013 ska det stå klart.