Nyheter

Stockholm – Helsingfors på 30 minuter

Kan det i framtiden bli möjligt att resa mellan Stockholm och Helsingfors på under 30 minuter?
Ja, i alla fall om man får tro en ny idéstudie som presenterades under Almedalsveckan. 
Tekniken kallas Hyperloop One och är ett transportmedel som går över 1 000 km/h.

KPMG har på uppdrag av FS Links, tillsammans med Ramböll och Setterwalls, analyserat möjligheten att bygga en fast förbindelse mellan Stockholm och Helsingfors utifrån ett kommersiellt, tekniskt och legalt perspektiv.
Resultatet presenterades i en idéstudie.

FS Links AB är ett utvecklingsföretag som jobbar med att utveckla idén om en fast förbindelse mellan Sverige och Finland.

Den teknik som har utretts för denna förbindelse är Hyperloop One. 
Den grundar sig på en idé från Teslas grundare Elon Musk om ett transportmedel som går över 1000 km i timmen i ett rör med lågt lufttryck.

De initiala beräkningarna på en fast förbindelse mellan Stockholm och Helsingfors visar att det skulle ta cirka 28 minuter att ta sig mellan de två huvudstäderna vilket skulle resultera i en ny nordisk superregion där det exempelvis skulle vara möjligt att bo i Sverige och arbeta i Finland.

Kostnaden för den 500 km långa korridoren mellan Stockholm och Helsingfors, som i idéstudien är tänkt att ha 11 stationer, uppskattas uppgå till 19 Miljarder EUR (inkluderat Hyperloop One systemet).

Idéstudien visar på stora positiva effekter som den fasta förbindelsen skulle skapa, exempelvis samhällsnytta genom kraftigt reducerade restider, men också på en rad frågeställningar som behöver utredas mer i detalj.
Detta föreslås genomföras i en förstudie som planeras att starta under hösten 2016.

Den 1 Juli presenterades även ett Letter of Intent mellan den finska staden Salo och FS Links. Avsiktsförklaringen handlar om att undersöka möjligheten till att bygga en ”Proof of Operations Facility”, dvs en testanläggning mellan Salo och Åbo, som utgör en del av korridoren.

Därutöver åtar sig Salo att upplåta mark för 10 000 bostäder. Fakta FS Links FS Links AB är ett utvecklingsföretag etablerat för att utveckla idén om en fast förbindelse mellan Sverige och Finland (Stockholm-Helsingfors via Åland). FS Links vill nu bland annat undersöka om den så kallade Hyperloop-teknologin kan användas för att möjliggöra byggandet av en fast förbindelse mellan Sverige och Finland.