Juridik

Stockholm stad hävde avtal – stäms av anläggningsbolag

Årstaprojektet
SKÅP stämmer Stockholms stad efter vad de hävdar är en ogrundad hävning av Årstaprojektet. Foto: Richard Kail

Stockholm stad stäms av SKÅP, ett joint venture mellan SVEAB Anläggning och Keller Grundläggning. Bolaget hävdar att staden hävt ett avtal gällande arbete på Årstafältet utan grund och kommer nu att kräva skadestånd.

– SKÅP kommer inom kort att lämna in en stämningsansökan mot Stockholm stad. Bakgrunden är att vi inte har fått betalt för av staden beställda, godkända och utförda arbeten på över 100 miljoner kronor. Vi kommer dessutom kräva skadestånd på grund av ogrundad hävning, säger Tobias Andersson, styrelseordförande SKÅP, i ett pressmeddelande.

2018 tilldelades SKÅP projektet Årstafältet och arbete inleddes . Enligt SKÅP påpekade de vid ett flertal tillfällen omfattande brister i stadens projektering och under 2020 stod stora delar av arbetena stilla på grund av bristerna i projekteringen.

2021 tecknar parterna ett ”nollställningsavtal”. I avtalet får SKÅP rätt till 40 miljoner kronor i ersättning samt 19 månaders tidsförlängning.

Staden stoppar även driftsättning av en för projektet kritisk kulvertledning med hänvisning till att Stockholm Vatten ej godkänt övertagandet. Den egentliga orsaken, enligt SKÅP, var att brister i projekteringen medfört sättningar av kulvertledningen.

2022 häver staden avtalet med SKÅP – utan grund hävdar bolaget.