Nyheter

Stockholmarna: Ge oss fler skrapor

Motståndet mot höga hus i innerstaden finns framför allt bland politikerna. När invånarna säger sin mening är budskapet entydigt: Bygg på höjden!

Det är tidningen Dagens Nyheter som tillsammans opinionsinstitutet Synovate låtit undersöka stockholmarnas inställning till skyskrapor och höga hus i innerstaden.

Resultatet är entydigt: Majoritet har inget emot skyskrapor och hus som är betydligt högre än dem som finns i dag.

Bara i en kategori, invånare över 60 år, säger de flesta nej. Men även denna mest negativa gruppen är 34 procent för höga hus i innerstaden.

Till och med bland miljöpartisterna är det en svag majoritet för höga hus: 43 procent är för, 42 procent emot.

Generellt sett är män mer positiva till höga hus än kvinnor, även om en majoritet av kvinnorna säger ja.

Yngre säger ja i större utsträckning än äldre, och de borgerliga vill hellre se höghusbyggen än folk på vänsterkanten.

DN och Synovate har ställt frågan till 1 004 utvalda stockholmare över 18 år.

Totalt säger 55 procent ja till höga hus, 38 procent är emot och sju procent svarar vet ej.