Almedalen

Stockholms byggeneral: ”Almedalen blir allt viktigare”

Almedalen
För byggsektorn är Samhällsbyggararenan en given höjdpunkt under Almedalsveckan. Foto: Stockholms stad/Henrik Ekberg

Med nya riktlinjer ska Stockholm stad få tydligare grepp om bostadsförsörjningen. Målet är att bygga 140 000 bostäder mellan 2010-2035 – en utmaning i kristider. Om detta talar bland annat byggeneral Oscar Lavelid på Samhällsbyggararenan under Almedalen.

Almedalen närmar sig och en av höjdpunkterna för byggbranschen är Samhällsbyggararenen där bland annat Stockholms stad medverkar vid tre programpunkter. En av dessa är Bostadsbyggandet i framtidens huvudstad som bland annat lyfter framtagandet av Stockholms stads nya riktlinjer för bostadsförsörjning och markanvisning. Stadens byggeneral Oscar Lavelid kommer att medverka på scenen.

– Grundtanken med dessa riktlinjer att vi behöver en tydlig handlingsplan och riktlinjer för hur vi ska jobba med dessa frågor framöver i kommunen. Dels vad gäller bostadsbyggandet, men även bostadsförsörjningen i en bredare kontext, säger han och fortsätter:

– Konkret kan det handla om att nyttja stadens marktillgångar för att bygga större lägenheter för familjer, där finns ett behov. Eller att vi ställer krav på klimat- och sociala aspekter.

100 000 bostäder i pågående projekt

Oscar Lavelid berättar att det i dag finns omkring 100 000 bostäder i pågående projekt i Stockholm, vissa ligger tidsmässigt långt fram, medan andra är påbörjade. En trend han ser nu är att markanvisningar sker senare, från att det i Stockholm historiskt sett har varit tidiga markanvisningar.

– Det blir lättare att ställa krav om man markanvisar senare, har vi en färdig byggrätt kan vi säga till aktörerna att du får vara med och konkurrera om projektet om du kan uppfylla våra villkor, berättar han.  

Hur jobbar ni nu under rådande byggkris?

– I det korta perspektivet, vad gäller bostäder som står inför potentiell byggstart med klara aktörer, kan många frågor vara utanför kommunens rådighet, även om vi kan föra diskussioner och hjälpa till vid till exempel bygglovsfrågor.

– I det längre perspektivet, där kommunen har störst rådighet, så kan vi jobba fram fler planer, fler byggrätter så att när det vänder så ska det finnas olika projekt som kan byggstartas runt om i Stockholm. Vi kan även se över vilka projekt som har bäst genomförandekraft och hjälpa upp de projekt som det ser värre ut för, detta tillsammans med branschen.  

Stockholm stads mål är att bygga 140 000 bostäder mellan 2010-2035.

Hur ligger ni till där?

– Även om det såg mörkt ut förra året så gick vi halvvägs över det målet. I dag tror jag vi har byggt 72 000, så vi är på god väg. De senaste två decennierna har det byggts otroligt mycket i Stockholm. Sen är det klart att det handlar om marknadsförutsättningar, om byggsektorn monterar ner sig själva nu och vi får en dipp som på 1990-talet då blir det tufft. Men vi tror och hoppas att det kommer att fortsätta byggas framöver och att vi når målet, även om det blir utmanande.

Hur viktigt är Almedalen för er?

– En växande betydelse, inte minst i tider av kris, då blir det än viktigare att vi gemensamt, kommun, offentlig sektor, myndigheter och branschen, diskutera dessa frågor. Almedalen blir allt viktigare.

Läs mer om samtliga programpunkter på Samhällsbyggararenan som i år växlar upp och bygger ut. Samhällsbyggararenan drivs av bland annat Nordbygg med Byggvärlden och Fastighetssverige som mediapartner.