Nyheter

Stockholms stad häver avtalet för Gasklockan

Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden.
Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden. Bild: Herzog & de Meuron

Stockholms stad häver avtalet avseende projektet Gasklockan med Oscar Properties.
Det meddelar bostadsutvecklaren och Stockholm stad i separata pressmeddelande på fredagsmorgonen.

Stockholms stad har meddelat att de häver avtalet avseende projektet Gasklockan med Oscar Properties.

Stockholms stad har vid flera tillfällen uppmanat Oscar Properties att fullgöra sina förpliktelser, trots det har inte tillträde skett och betalning har inte inkommit, skriver Stockholm stad. ”Oscar Properties har varit i dröjsmål med betalning av köpeskillingen (på 591 779 428 SEK) sedan 31 oktober 2019.”

Stockholms stad häver därför överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Hjorthagen 1:2 m fl med omedelbar verkan. Försäljning av fd Gasklocka 4 och tomträttsupplåtelse av fd Gasklocka 3 kommer alltså inte att ske till Oscar Properties.
Anledningen till tvisten är att Oscar Properties påpekat att det finns kvarlämnade föroreningar på och omkring fastigheterna efter Stockholms stads saneringsarbete, en syn som Stockholms stad inte delat.   
Oscar Properties uppger att de med alla medel försökt komma till en konstruktiv dialog med staden. Nu konstaterar de att bolaget istället får ägna tid åt rättsliga åtgärder som behöver vidtas gentemot staden, eftersom de menar att de drabbats av skada i och med hävningen.

Huset Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden ska bli ett landmärke. Enligt detaljplanen ska ett 90 meter högt hus med cirka 300 bostäder byggas där den rivna Gasklocka 4 tidigare stod och kulturella verksamheter är planerade där fackverket från fd. Gasklocka 3 står idag. 

Det finns en byggrätt och detaljplanen har vunnit laga kraft. 

”Staden avser att genomföra exploateringen i samverkan med annan byggaktör som senare kommer att utses”.

Oscar Properties och arkitektbyrån Herzog & de Meuron har arbetat med planerna och utformningen av Gasklockan sedan 2009. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Stockholm i april 2014, men överklagades. Mark- och miljööverdomstolen beslutade att höjden på byggnaden som ska ersätta Gasklocka 4 måste sänkas.

Enligt den ursprungliga tidplanen var en preliminär byggstart för Gasklocka 4 planerad till hösten 2018.