Nyheter

Stockholms stad överklagar Slussendom

Stockholms stad har överklagat mark- och miljödomstolens dom om nya Slussens bussterminal. Domstolen upphävde detaljplanen för bussterminalen då de ansåg att staden brustit i handläggningen.  

Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen för bussterminalen eftersom de tyckte att kommunens handläggning av ärendet brustit på flera punkter.
I domen skrev de bland annat att kommunen brutit mot plan- och bygglagen då de inte har hållit programsamråd med kommuninvånare som kan komma att påverkas av bygget.

Staden överklagar nu beslutet och ber om uppskov med att utveckla grunderna för överklagandet till den 7 mars, eftersom kommunstyrelsen måste fatta ett formellt beslut om överklagandet.
Enligt Slussens projektchef innebär det inte att arbetet med ombyggnaden har stannat av.

”Vi planerar för en byggstart 2014. Exakt vad som ska göras först tittar vi på nu men det är självklart bara sådana arbeten som vi har tillstånd att utföra. Samtidigt är det viktigt att vi kommer igång, för dagens anläggning är i mycket dåligt skick”, skriver Andreas Burghauser, projektchef för projekt Slussen, på stadens hemsida.

Marie Bergström