Nyheter

Stockholms universitet växer

Grön urbanism. Det är sloganen när Stockholms universitet planerar att växa de närmaste åren. Ambitionen: en grön och multifunktionell miljö som inte bara lever under terminerna.

Det är Albanotomten, ett område som i dag består av industrimark, som ska förvandlas till ett modernt universitetsområde.

Albanotomten ska utgöra navet i ett område som knyter samman Stockholms universitet och Frescati med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Vid en första byggnadsetapp ska enligt planerna 40 000 kvadratmeter byggas.

— Till en början ska vi bland annat bygga ett matematik- och ekonomicenter. Men sedan är det tänkt att det ska byggas ännu mer. Totalt räknar vi med 100 000 kvadratmeter ny lokalyta, säger Sten Wetterblad, regiondirektör på Akademiska Hus.

Två arkitektkontor – BSK Arkitekter AB i Stockholm och Christensen & Co Architects i Köpenhamn — arbetar tillsammans med ett förslag som ska präglas av vad man kallar för ”grön urbanism”.

Med det avses en urban miljö med gröna stråk som naturliga och återkommande inslag. Området ska också fyllas med bland annat restauranger och kaféer.

Stadsbyggnadsnämnden har nu godkänt förslaget och programsamrådshandlingar över området ska ställas ut under våren 2009. Om allt går enligt planerna kan byggstarten äga rum i slutet av 2010. Projektet beräknas då vara klart 2014.

Fakta / Två arktitekter

Namn: Albano.
Byggherre:Akademiska Hus.
Entreprenör: Inte klart.
Arkitekt:BSK Arkitekter AB och Christensen & Co Architects.
Kostnad:Cirka tre miljarder kronor.
Byggstart: 2010.
Klart: 2014.