Nyheter

Stockholmsbyggare ansöker om rekonstruktion

Erlandsson Bygg i Stockholm har beviljats företagsrekonstruktion. Genrefoto: Getty Images

Erlandsson Bygg i Stockholm AB har ansökt om företagsrekonstruktion vid Solna tingsrätt. I ansökan framgår att bolagets skulder uppgår till 162,8 miljoner kronor, och en nära obefintlig orderingång har gjort att bolaget drabbats av likviditetsbrist.

Tingsrätten har beviljat ansökan om rekonstruktion. 

Det är Erlandsson Bygg i Stockholm AB, som ägs av Erlandsson Bolagen i Kungsbacka AB, som hamnat i ekonomiskt trångmål, och den 26 augusti 2020 ansökte bolaget om företagsrekonstruktion. Solna tingsrätt har beslutat att bifalla ansökan.

I sin ansökan om rekonstruktion hänvisar Erlandsson Bygg till att bolaget har redovisat betydande förluster under de senaste åren. Första halvåret 2020 har bolaget förluster på 49 miljoner.

Förlusterna är, enligt ansökan, kopplade till ett antal större nu avslutade projekt, långdragna tvister, ett antal konkurser bland underentreprenörer och leverantörer, felkalkylering, bristande ekonomisk uppföljning samt brister i delar av organisationen. Bolaget uppger även att man haft stora kostnader för eftermarknad och garantier avseende nu avslutade projekt. Värdet på fordringar kopplade till tvister uppgick enligt årsbokslutet för 2019 till 3,9 miljoner kronor.

Under första halvåret 2020 har orderingången i princip uteblivit vilket gjort att bolaget drabbats av likviditetsbrist, heter det i ansökan.

Bolagets skulder uppgår till cirka 162 miljoner kronor. Den största delen, leverantörsskulder, omfattar 109 miljoner. Bolaget har också skatteskulder på 39 miljoner som man fått anstånd för på grund av corona. Cirka 8 miljoner avser upplupna löner och semesterskulder.

Planen är nu att omstrukturera verksamheten från stora entreprenadprojekt till medelstora och små projekt, samt ramavtalsarbeten och hyresgästanpassningar åt privata fastighetsägare.

Inom företaget pågår redan en omorganisation och det har genomförts besparingsåtgärder, skriver bolaget i ansökan. ”För att rekonstruktionen ska lyckas krävs att pågående entreprenader och ramavtal fortlöper. Det förutsätter vidare en uppgörelse med bolagets fordringsägare”.

Erlandsson Bolagen i Kungsbacka AB har, enligt ansökan, uttryckt att man avser att vid behov tillföra bolaget likviditet. 

Erlandsson Bygg i Stockholms verksamhet består av nyproduktion, byggverksamhet med om- och tillbyggnader på total- och utförandeentreprenad samt byggservice. Bolaget har 69 anställda. Bland projekten finns bland annat 224 stycken hyreslägenheter åt Riksbyggen i Jakobsbergs Centrum.

Till rekonstruktör utses Magnus Knape, Advokatfirman dNovo Göteborg AB.