Stöd till utemiljö i utsatta områden

Stöd till utemiljö i utsatta områden
Nu är sista chansen att ta del av de 200 miljonerna.

Regeringen har beslutat om att ge stöd till socioekonomiskt utsatta områden för en förbättring av områdenas utemiljöer.

Den 15 oktober 2016 är sista dagen att ansöka om stödet.

Den 15 oktober 2016 är sista dagen att ansöka om de 200 miljoner som regeringen satsat på socioekonomiskt utsatta områden, för en förbättring av områdenas utemiljöer och att skapa kreativa mötesplatser.

För att kunna söka stödet ska kostnaden vara minst 100 000 kronor och max hälften av kostnaden kan ges som stöd .

Kommunala eller privata fastighetsägare eller andra som har fastighetsägarens tillstånd kan söka stödet. 

Ansökan görs hos Boverket: här