Nyheter

Stölder av entreprenadmaskiner ökar

Stölder av entreprenadmaskiner från byggen ökar. Det visar statistik från Larmtjänst, som letar efter stulna maskiner åt försäkringsbolagen. Men det är få maskiner de lyckas hitta.

Larmtjänst ägs av försäkringsbolagen, som rapporterar in stulna maskiner och fordon som Larmtjänst sedan försöker hitta åt bolagen. 2006 anmäldes 57 entreprenadmaskiner som stulna. 2007 var siffran 48. 2008 hade siffran stigit till 78 stycken, minigrävare, hjullastare och mobilkranar.

— Vi vill ju tro att det beror på att försäkringsbolagen blivit bättre på att rapportera till oss, men jag tror inte det och menar att det är en stor ökning, säger Torbjörn Serrander på Larmtjänst.

Han är samtidigt tydligt med att det inte finns någon heltäckande statistik över antalet stulna entreprenadmaskiner i Sverige.
— Det finns ett mörkertal eftersom försäkringsbolagen inte rapporterar allt till oss och polisen har inte någon statistik för just entreprenadmaskiner.

Chansen att hitta en stulen entreprenadmaskin är liten. 2008 hittades 4 maskiner, 2007 hittades 9 stycken medan antalet var 15 under 2006.
— Jag vet inte vad de beror på, säger han.

Tjuvarnas favoriter är minigrävare och hjullastare.

— Jag tror det beror på att de är små och lätta att ta med sig, det är betydligt svårare att köra iväg med en stor kran även om det görs, säger Torbjörn Serrander.

Och stölderna är inget svenskt fenomen.
— Jag har kontakt med tyska polisen och de har jätteproblem med det här. Problemet är att det inte finns någon registrering av dessa maskiner så de kan flyta om kring i olika länder utan att någon har koll på dem, säger han.

Om det nu stjäls mer, vad är skälet till det?
— Ett skäl kan vara att det varit byggboom och svårt att få tag på maskiner.

Hittills i år har 18 stölder rapporterats. Lika många som vid den här tiden förra året.