Nyheter

Stölder för miljarder

Foto: Getty Images

Ny statistik från Brottsförebyggande rådet visar på fortsatt stora problem med stölder för bygg- och anläggningsbranschen.– Tyvärr ser vi inget trendbrott gällande inbrotten, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Brottsförebyggande rådets statistik är uppdelad i två kategorier. Det är inbrottsstöld på byggarbetsplats och stöld utan inbrott på byggarbetsplats. Den senare inkluderar bland annat svinn från arbetsplatsen som inte kan härledas till inbrott. Förra året anmäldes 5 835 inbrottsstölder från byggarbetsplatser. Det var 164 fler än året innan och motsvarar 16 anmälda stölder per dag.

– De enskilda byggföretagen gör redan idag allt de kan för att förebygga stölder. Ofta kalkylerar man in kostnaderna för säkerhetsåtgärder i offert till kund, därför att man vet att risken är så hög. Vi menar att de rättsvårdande myndigheterna behöver ta krafttag, så att hela ansvaret inte ligger på företagen, säger Tanja Rasmusson.

Med anledning av det ökade antalet inbrottsstölder har Byggföretagen frågat drygt 300 företagare om kriminaliteten påverkar verksamheten i vardagen. 30 procent oroas i sin yrkesvardag för kriminalitet i form stölder, hot och utpressning. Lika många känner oro över att bedriva byggverksamhet i socialt utsatta områden och sex procent har tackat nej till uppdrag av rädsla för brott.

– Det är ju beslutsfattarna som ger förutsättningar till polisen och tullen att ingripa mot stölder och utforsling av stöldgods, så det viktigaste är att dessa myndigheter har resurser att arbeta förebyggande men också att utreda och lagföra brotten. Att Tullen från och med 1 juli ges bättre möjligheter att stoppa stöldgods på väg ut ur Sverige är positivt, fortsätter hon.

Men allt är inte nattsvart i statistiken. Antalet anmälda stölder utan inbrott uppgick under fjolåret till 2186. Det var 351 färre än 2019 och 558 färre än 2018.

– Byggföretagen har verkat för att implementera branschens eget system för kontroll av vem som befinner sig på arbetsplatsen, ID06. Det är möjligt att vi här börjar se resultatet av ökade kontroller, säger Tanja Rasmusson.

Det som själs är exempelvis bygg- och arbetsmaskiner, eldrivna handmaskiner, byggnadsställningar, vitvaror och dörrar. Det totala värdet av det stulna beloppet bedöms ligga över 2 miljarder kronor.

Totalt har antalet anmälda inbrottsstölder på byggarbetsplatser ökat med 34 procent sedan Polisens omorganisering 2015.