Nyheter

Stopp för arbete i tunnlarna

I fredags införde Arbetsmiljöverket ett förbud för allt arbete under jord som rör bygget av biobränsleledade kraftvärmeverket i Värtan.
Nu arbetar Fortum Värme med att höja säkerheten i tunnlarna.

5 november genomförde skyddsombud för Elektrikerförbundet en skyddsrond i tunnlarna. Två brister noterades och protokollfördes. Bristerna gällde nödbelysning och hänvisningsskyltar som behövdes kompletteras.

Fortum Värme påbörjade arbete för att åtgärda bristerna, med målet att det skulle vara klart fredag 14 november.
13 november genomförde skyddsombud från Elektrikerförbundet en skyddsrond i tunnlarna och det regionala skyddsombudet utfärdade då ett skyddsstopp för allt arbete under jord för elektriker med hänvisning till Arbetsmiljölagens kapitel 6, § 7 ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarnas liv”.

Fortum Värme begärde då en omedelbar inspektion av Arbetsmiljöverket.
Inspektionen gjordes fredagen 14 november och Arbetsmiljöverket satte ett förbud för allt arbete under jord som rör bygget av biobränsleledade kraftvärmeverket i Värtan.

– Säkerheten kommer alltid främst. Vi är tacksamma för påpekanden som gör att vi kan förbättra säkerheten ytterligare. Att Arbetsmiljöverket har satt ett stopp för arbete under mark tills deras villkor är uppfyllda visar att vi behöver vidta vissa åtgärder. Vår förhoppning är att dessa är åtgärdade inom kort och att vi kan arbeta som vanligt i tunnlarna igen om någon vecka, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme, i ett pressmeddelande.